Akkerbouw

Achtergrond

Grondbewerkingen

We hebben een heel positief voorjaar achter de rug. Het brandstofverbruik was laag omdat het klaarleggen van het zaaibed snel en gemakkelijk ging.

Net zoals bij ons bleven ook bij de buren de zware zaaibedcombinaties (meer dan 900 kilo/meter breedte) in de schuur. Een totaal natte, kleverige ondergrond met een stoffig bovenlaagje maakte inzet van zulk zwaar materieel onmogelijk. Alles kleefde aan de rollen vast bij het inzetten ervan.

Grote waterreserve

Maar dat is geen nadeel gebleken, enkel een groot voordeel. De ondergrond is dan wel erg vochtig, maar zo’n grote waterreserve is nodig om de droogtes in juni en juli te overleven. En de ondergrond was dan wel kleverig, maar wel met een lichte combinatie te bewerken. Alles lag in een ruk klaar met een laag brandstofverbruik.

Beste koop

De meeste bedrijven hebben dit jaar hun oude triltandcombinatie uit de opslag gehaald en weer in werking gezet. Wij zien wederom dat onze Argentijnse getrokken vibrerende cultivator een beste koop is. Daarmee hebben we 5,5 tot 6 hectare per uur klaargelegd tegen brandstofkosten (witte Shell diesel) van €9,60 per hectare.

Foto: Patrick Feliers / Szolt en Norbert Maté

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.