Akkerbouw

Achtergrond

Goed management op lichte zandgrond

De lichte zandgronden van buurbedrijf coöperatie Hort vergen speciaal management. Dat krijgen deze gronden dan ook.

De percelen van het tweede bedrijf, coöperatie Hort, sluiten direct aan op het buurbedrijf dat ik in mijn vorige weblog beschreef. De lichte zandgronden ervan liggen meest in de gemeente Hort, 75 kilometer van Boedapest richting Oekraïne. Die lichte zandgrond vraagt om speciaal management. Dat krijgt de grond dan ook, want het bedrijf word teelttechnisch geleid door een specialist.

Suikerbieten schrappen uit bouwplan

Het bedrijf heeft zo’n 2.500 hectare akkerbouw. De belangrijkste teelten zijn tarwe, gerst, zonnebloemen, korrelmais en voedererwten. Het bedrijf investeert dit jaar €357.000 in een nieuwe drogerij voor granen. Tot vorig jaar zaten jaarlijks 250 tot 275 hectare suikerbieten in het bouwplan. Door de suikerhervormingen moest de suikerbietenteelt uit het bouwplan van 2008 definitief worden geschrapt. Dit breekt zuur op omdat er geen alternatief is voor deze teelt, die financieel een goede steunpilaar was. Omdat Hort in de suikerbietenteelt alleen het zaaien zelf deed en dus nauwelijks geïnvesteerd had in de mechanisatie (het rooien deed een andere coöperatie uit de buurt met twee vrij nieuwe Holmers), is het financieel geen echte nachtmerrie geworden.

Privéverkoop watermeloenen

In het verleden was er op Hort ook een kleine fabriek die tomatenpuree produceerde. De tomatenteelt en eigen verwerking is in enkele jaren geheel verdwenen. De teelt van watermeloenen is er nog steeds. De streek staat bekend om zijn zeer goed smakende watermeloenen. Het akkerbouwbedrijf heeft die tak echter afgestoten. Wel wordt elk jaar een perceel van 50 hectare opgedeeld in stukken van 2 tot 3 hectare waarop de leden watermeloenen telen voor private verkoop. De meloenen gaan merendeels naar Polen. De concurrentie van Griekse en Spaanse telers is echter groot, en de exporteurs hebben de laatste jaren hun zakken te veel gevuld. Ik denk dat het watermeloenenareaal hier de komende jaren sterk zal afnemen.

Sluiting varkensbedrijf

Bij het bedrijf hoorde ook een gesloten varkensbedrijf. Net zoals de akkerbouwtak had het een sterk management en goede bedrijfsresultaten. Het had een ziektevrij-status voor vier ziekten. Hoewel het bedrijf ook genoeg eigen granen ter beschikking had voor het varkensvoer, wisten ze in de crisis van eind 2004 wel beter en is het bedrijf prompt gesloten. Bij de sluiting kocht ik alle biggen tot 45 kilo.

Foto: Patrick Feliers / Szolt en Norbert Maté

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.