Akkerbouw

Achtergrond

Uienprijzen blijven redelijk vast

De afgelopen week zijn de beursnoteringen redelijk op niveau gebleven. Vooral de maximumprijzen wisten zich goed te handhaven. De minimumprijzen staan wel enigszins onder druk en verloren wat terrein. De meeste noteringen verloren €0,25. Opvallend is dat de beurs van Emmeloord als enige voor zowel de 30 % grof als de 60 % grof de notering van een week eerder wist te handhaven op resp. €7,50-€8,00 en €7,00-€8,00.
Uit de meest recente cijfer van het Productschap Tuinbouw blijkt dat in de laatste volle week van februari een kleine 14.000 ton uien is geëxporteerd. Dit is - afgezien van de eerste week van 2008 - het laagste uitgevoerde tonnage. Hiermee blijft de export ver achter bij het door het CBS berekende gemiddelde van 17.500 ton dat per week geëxporteerd moet worden om de liggende voorraad weg te werken.

Prognose

Licht dalend

Of registreer je om te kunnen reageren.