Akkerbouw

Achtergrond

Uien-export moet fors aantrekken

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2007 het geoogste areaal zaaiuien het grootst was van de afgelopen vijf jaren. De geoogste oppervlakte was afgelopen ruim 19.800 ha. De gemiddelde opbrengst per ha komt in de CBS-berekeningen uit op ruim 54 ton per ha. Hiermee blijft de opbrengst ruim 1,2 ton achter bij het gemiddelde sinds 1996. Dat gemiddelde staat op een kleine 55,5 ton per ha.
De totale brutoproductie komt op basis van deze cijfers uit op 1.074 miljoen ton. Volgens het Productschap Tuinbouw is naar schatting 830.000 ton hiervan beschikbaar voor de export. Tot medio vorige maand was ca. 480.000 ton geëxporteerd. Tot het eind van het seizoen is nog 350.000 ton te gaan, dat betekent een gemiddelde van 17.500 ton per week. Dit is een exportpeil dat in 2008 nog niet gehaald is.

Prognose:

Licht dalend

Of registreer je om te kunnen reageren.