Akkerbouw

Achtergrond

Kosten aardappelen hoger dan opbrengsten

De North-Western European Potato Growers (NEPG) verwacht dat het areaal aardappelen voor oogst 2008 in de vijf belangrijkste aardappelproducerende een paar procent zal krimpen. Deze relatief kleine inkrimping zou tot gevolg kunnen hebben dat - bij normale groeiomstandigheden - opnieuw de kans op een overaanbod op de markt bestaat. De inkomsten uit de oogst zouden wel eens te klein kunnen zijn om de productiekosten te dekken. Door het grote aanbod en de matige export is de verwachting van de NEPG dat het afzetseizoen langer zal duren. Het gevolg hiervan kan zijn dat de vraag van de verwerkende industrie aan het begin van het seizoen 2008/2009 minder zal zijn. In vergelijking met 2007 zijn de contractprijzen in de NEPG-landen licht gestegen. Volgens telers weegt deze stijging echter niet op tegen de gestegen productiekosten.

Prognose

Stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.