Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Voedsel voor iedereen

Voedselproductie in arme landen kan makkelijk de helft omhoog door middel van low input. Dat komt dicht in de buurt van biologische landbouw.

Biologische landbouw voedt de wereld?

Er is al heel wat gebakkeleid over de vraag of biologische landbouw de wereld kan voeden. Vooral een rapport van de FAO, verschenen na een congres hierover in mei 2007, maakte de tongen los.

In het rapport werd gesteld dat voedselproductie in arme landen gemakkelijk met wel 50 procent kon worden verhoogd door middel van low input – een gering gebruik van kapitaalsintensieve hulpmiddelen - in plaats van gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

De FAO concludeerde dat de hele wereld met biologische landbouw kon worden gevoed.

In Nederland werd het rapport wereldkundig gemaakt via een open brief aan de Volkskrant

Heftige reacties volgden. Professor Rabbinge, de weggestemde kandidaat voor het FAO-voorzitterschap, rekende voor dat de wereld zou verhongeren met biologische landbouw. Over een andere reactie heb ik al eerder geschreven. De FAO zou zich bezondigen aan ‘biologisch fundamentalisme’ en terug willen naar middeleeuwse landbouw.

Toontje lager

Niels Röling, emeritus hoogleraar innovatie- en communicatiestudies aan de Wageningse Universiteit en een van de ondertekenaars van genoemde open brief, laat de moderne landbouw een toontje lager zingen. In een toelichting in Nieuwe Oogst zegt hij dat de hoogtechnologische landbouw de arme landen op achterstand zet.

Hij haalt het voedselvraagstuk uit het enge denkraam van Rabbinge en betrekt de wereldhandelsstromen erbij. ‘De landbouwprijzen zijn te laag en de winsten te gering voor de boeren om kunstmest tegen marktprijzen te kunnen kopen. De infrastructuur voor wegen en transportmiddelen is gebrekkig, er is geen distributieapparaat en de lokale overheid is niet in staat een regelmatige aanvoer van kunstmest te verzorgen’.
Oplossing: hogere landbouwprijzen?

Oplossing: kapitaalsextensieve landbouw

Hogere landbouwprijzen zitten er niet in.
Ten eerste doen de Westerse handelaars er alles aan om de (Westerse) spullen overal te slijten. Die letten er niet op of de lokale boer kan blijven bestaan, ze moeten de producten kwijt, desnoods tegen afbraakprijzen.

Ten tweede hebben de Westerse boeren door jarenlange subsidiëring en schaalvergroting een technologische voorsprong verkregen waardoor ze het met die lage prijzen heel lang volhouden. Arme boeren kunnen dan ook nooit tegen deze overmacht concurreren en zijn meer gebaat bij kapitaalsextensieve landbouw met ter plaatse verkrijgbare goedkope hulpmiddelen, zoals bodemvruchtbaarheid en stikstof uit de lucht.

De duurzame oplossing is dus volgens Röling: een technologie-arme landbouw, die gebruik maakt van veel plaatselijke kennis. Dat komt dicht in de buurt van biologische landbouw.

(volgende keer meer)

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Huib Rijk

    Goede bijdrage. Zonder goede marktprijzen kan geen enkele boer wat verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.