Akkerbouw

Achtergrond

Uienexport blijft loopt goed door

De uiensector zit in een rustige fase. De export gaat gestaag door en het prijspeil weet zich goed te handhaven. T/m week 49 is in totaal een kleine 323.000 ton uien geëxporteerd. Hiermee zit 2007/08 heel dicht bij de exportcijfers van het seizoen 2004/05 en 2005/06 toen resp. ruim 331.000 ton en 329.000 ton was uitgevoerd.
Onzekere factoren blijven in de exporten naar Afrika en Rusland. Het is niet te voorspellen of de uitvoer op het huidige peil blijft, er zijn geen afspraken voor de langere termijn. Zowel Afrika als Rusland blijven vanwege de grote volumes cruciaal voor de Nederlandse export. Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland goed aan de markt blijven. In week 49 was naar het Verenigd Koninkrijk zelfs hoger dan naar Rusland (2.066 ton tegen 1.923 ton). Naar verwachting blijft de markt voorlopig stabiel.

Prognose:

Gelijkblijvend.

Of registreer je om te kunnen reageren.