Akkerbouw

Achtergrond

Soilcheck

DSD Gewasbescherming, accon-avm adviseurs en accountants hebben een nieuw product “ Soilcheck” ontwikkeld om het rendement van percelen te kunnen bepalen.

DSD Gewasbescherming, accon-avm adviseurs en accountants met medewerking van bodemdeskundige Coen ter Berg hebben gezamenlijk een nieuw product “ Soilcheck” ontwikkeld om het rendement van percelen / kavels te kunnen bepalen. Met dit product kan de agrarisch ondernemer middels het ingeven van zijn bodemkundige gegevens van het perceel, prognosticeren hoe het scoort qua opbrengst en rendement. Op deze manier kunnen niet alleen alle percelen binnen een bedrijf worden vergeleken, maar kan er ook een toetsing gemaakt worden met het regiogemiddelde.

Met de “ Soilcheck” kan de invloed van de bodemgesteldheid van de percelen op bedrijfsinkomens worden aangetoond. Hoe scoren percelen qua kilogram- en financiële opbrengst ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het regiogemiddelde? Door de belangrijkste productiefactor, grond en bodem te kwalificeren weet je als ondernemer waar je mogelijkheden liggen, voor nu en voor de toekomst. Perceelsgericht financieel denken biedt je de mogelijkheid bedrijfstrategische beslissingen te nemen op basis van perceel c.q. bedrijfsrendement. Dit nieuwe product geeft de mogelijkheid om voor een perceel het ideale bouwplan opstellen.

De “Soilcheck” kan zowel door accon-avm als door DSD gewasbescherming worden uitgevoerd.


Meer informatie:
DSD Gewasbescherming bv
(0519) 228104
www.dsd-gewasbescherming.nl

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.