Akkerbouw

Achtergrond

Klimaatdebat III - De stroman

In het klimaatdebat wordt de stroman veelvuldig van stal gehaald om de broeikashype door te prikken. Het scenario Amersfoort aan zee zegt niets over de juistheid van de broeikastheorie.

De stroman

Een vaak voorkomende strategie om een tegenstander aan te pakken, is zijn standpunt zo te verdraaien dat het voor iedereen absurd wordt. Vervolgens wordt dat absurde standpunt weerlegd, waardoor mensen die voorheen twijfelden, overtuigd raken van de domheid van de tegenstander en zijn oorspronkelijke standpunt.

Deze redeneertruc staat bekend als de drogreden van de stroman: de aanvaller maakt een karikatuur van het eerste standpunt (de stroman) om er eens lekker op te kunnen schieten.

In de boerenwereld staat de stroman bekend als een plaatsvervangend bieder op een veiling. Het bod dat hij namens een anonymus uitbrengt is geldig.

In de logica is de stroman ook plaatsvervangend, de redenering die daaraan vastzit is daarentegen niet geldig.

De stroman in het klimaatdebat

Ook in het klimaatdebat wordt de stroman veelvuldig van stal gehaald om de broeikashype door te prikken. Het IPCC doet vooral in voorzichtige voorspellingen. Het voorspelt onder meer dat de kans groot is dat het zeewater in de 21ste eeuw stijgt met 0,09 tot 0,88 m. (figuur 4)

Veel klimaatsceptici ‘vergeten’ deze voorzichtigheid en beweren dat het IPCC maar één klimaatvoorspelling doet, namelijk dat Amersfoort aan zee komt te liggen. Dat wordt ook gretig herkauwd in de documentaire The Great Global Warming Swindle. Ja, en dat is natuurlijk prijsschieten. De kans dat dat werkelijk gebeurt, is extreem klein. Conclusie van de sceptici: het broeikaseffect bestaat niet.

Zo’n voorstelling gaat geheel voorbij aan de boodschap van het IPCC en staat een deugdelijk debat in de weg. Het Amersfoort-aan-Zee-scenario komt ook voor in Al Gore’s Inconvenient Truth, maar dan als toekomstbeeld van na de 21ste eeuw, als we er in deze eeuw niets aan doen.

Het broeikaseffect simplificeren tot dit scenario zegt niets inhoudelijks over het wel of niet juist zijn van de broeikastheorie.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.