Akkerbouw

Achtergrond

Extra vraag bij peen (archief)

De eerste oogst van de bewaarrassen komt inmiddels aan de beurt. De kwaliteit van de peen is door de bank genomen als goed te kwalificeren. De oogstomstandigheden in Nederland zijn goed genoeg om aan de benodigde peen te komen. In Duitsland was het afgelopen week natter, met name in het zuiden. Dat leidde tot wat extra vraag. Aangenaam om de prijs in de benen te houden, maar het blijft zeer waarschijnlijk een momentopname. Als het opklaart bij de Oosterburen zullen ze hun benodigde peen snel weer van de eigen percelen halen.

De oogst van vroege peenrassen is ondertussen een heel eind gevorderd. De handel is rustig. Het huidige prijsniveau van 12 tot 13 cent voor B-peen en tot 15-16 cent voor C-peen moet zonder veel problemen te handhaven zijn.

Prognose:

gelijke prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.