Akkerbouw

Achtergrond

Drogredenen in het klimaatdebat IV

Niet alleen de broeikassceptici bedienen zich veelvuldig van drogredenen. Ook de broeikasaanhangers lusten er wel pap van, althans dat beweren de sceptici.

De broeikasdoctrine van Al Gore steunt geheel op de waarneming dat het CO2-gehalte stijgt, en daardoor de temperatuur op de aarde. Maar dat betekent niet dat het CO2-gehalte de temperatuurstijging ook veroorzaakt, aldus de critici. Als twee zaken tegelijkertijd vóórkomen (CO2-gehalte-stijging en temperatuurstijging), wil dat niet zeggen dat de een de oorzaak is van de ander.

Post hoc ergo propter hoc

Het lijkt erop dat Al Gore betrapt wordt op het gebruik van een drogreden die in de logica bekend staat als “post hoc ergo propter hoc”. Vrij vertaald: nadat, dus omdat – een denkwijze die heel vaak voorkomt in de volksgeneeskunde.

Bijvoorbeeld: Kloazien heeft last van wratten. Na behandeling met ochtendurine verdwijnen de wratten als sneeuw voor de zon. Dus: het werkt. Maarruh… is dat wel zo? Kloazien zal het beamen, maar de huisarts weet dat de wratten ook spontaan verdwijnen. Het tegelijk voorkomen van twee zaken (urine en genezing) betekent niet dat het een de oorzaak is van het ander.

Omgekeerd

In de documentaire The Great Global Warming Swindle – door de Volkskrant overigens als kul-documentaire betiteld – wordt een tegenovergestelde volgorde beweerd: eerst steeg de temperatuur en daarna het CO2-gehalte. Dat wordt gedemonstreerd met een grafiek van na de ijstijd van 270 miljoen jaar geleden, toen het CO2-gehalte de wereldtemperatuur volgde met een vertraging van 800 jaar. Met andere woorden, pas 800 jaar nadat de temperatuur steeg, steeg ook het CO2-gehalte. Hoezo broeikaseffect? Het komt allemaal door de zon!

In het debat dat de KRO na vertoning van de Swindle organiseerde, legt KNMI-klimatoloog Arie Kattenberg uit dat beide kampen gelijk hebben.

Na de ijstijd steeg het CO2-gehalte pas na de temperatuur, omdat door de hogere temperatuur CO2 uit de oceanen vrijkwam. Nu stijgt de temperatuur omdat de mens zo veel broeikasgas de atmosfeer in jaagt.

Ik waag me niet aan een oordeel. Ik weet alleen dat wijzen op een drogreden bij een ander niet altijd voldoende is voor een geldige weerlegging. Er zijn meer gegevens en voortschrijdende inzichten nodig om te weten of de spreker zich er met een jantje-van-leiden heeft afgemaakt. Het komt mij zo voor dat daaraan in de IPCC beter wordt voldaan dan bij de sceptici.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.