Akkerbouw

Achtergrond 379 x bekeken

Klimaatdebat II

De dwang onder broeikas-gelovigen van het IPCC is zo groot dat iedereen met een afwijkende mening eruit wordt geknikkerd. De klimaatsceptici lijden aan het calimero-complex in plaats van dat ze debatteren.

Het calimero-effect

De dwang onder broeikasgelovigen van het IPCC is zo groot dat iedereen met een afwijkende mening eruit wordt geknikkerd, aldus sommige klimaatsceptici. In plaats van het debat op te zoeken, gaan deze klimaatsceptici lijden aan het calimero-complex: ze hebben het gevoel dat hun minderheidsstandpunt niet serieus genomen wordt.

Vaak hebben de sceptici heel in de verte gelijk met hun kritische opmerking en soms zijn ze de aanjager van een serieus debat geweest. Maar in plaats van het debat blijvend te volgen en te voeden, keren ze het debat verongelijkt de rug toe. Een kenmerk van deze zelfbenoemde verstotenen, met Hans Labohm als Nederlands opper-calimero, is namelijk dat zij het calimero-complex koesteren.

Schijn en werkelijkheid

De geschiedenis van de wetenschap wordt door deze sceptici zo gepresenteerd dat ze doelbewust geweerd worden uit het debat, met als reden dat ze dingen vertellen die de wetenschappers niet willen horen.

De werkelijkheid is minder verheffend. Het debat rond een zekere discrepantie wordt natuurlijk gewoon gevoerd. Dat moet ook, anders is de wetenschap die naam niet waardig. De calimero’s verlaten echter het debat op het moment dat hun kritiek wordt weerlegd. Vervolgens keren ze zich via internet, tv of opiniepagina’s tot een ander publiek en herkauwen het debat, nu zonder vermelding van de weerlegging van hun eigen punt.

Voorbeeld

Een voorbeeld is de kritiek dat de temperatuur tussen 1940 en 1975 daalde in plaats van steeg. Hoezo broeikaseffect, schamperden de sceptici. Toen bleek dat deze observatie naadloos voorspeld kon worden met de slingering van Schlesinger en Ramankutty, was het vraagstuk opgelost. Behalve voor Hans Labohm c.s. Zij blijven wijzen op de omissie, en verzwijgen de oplossing.

Lezen ze de vakbladen niet? Hadden ze liever zelf met de eer gestreken? Zijn ze gewoon hardleers? Nee, dit is het calimero-effect. Ze handhaven liever hun status van verschoppeling en brengen dat in als bewijs tegen de broeikastheorie. Maar het feit dat je niet serieus genomen wordt, zegt niets over de (on)juistheid van de broeikastheorie. Daar moet je inhoudelijke argumenten voor hebben.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.