Akkerbouw

Achtergrond

Onderzoek mist TomTom

Het landbouwkundig onderzoek is stevig de weg kwijt.

In de afgelopen decennia saneerde de overheid het wetenschappelijk onderzoek. Terecht. Het Wageningse bolwerk was uitgegroeid tot een log instituut, vaak ver afgedreven van de dagelijkse praktijk op het boerenerf. Maar het ‘goede’ aan Wageningen was zijn dominante, centrale rol in het Nederlandse landbouwkundig onderzoek, ja zelfs in het wereldwijde netwerk van onderzoeksinstituten.

Na de ontmanteling is het onderzoek gedesoriënteerd. Een ieder doet maar wat, wat leidt tot verspilling van geld en kennis. Neem de tientallen projecten van veredelde studieclubs die stoeien met gps-technologie. Via diverse loketten worden miljoenen aan subsidiegeld geronseld in de naam van kenniseconomie en onderzoek. Geld blijkt sowieso geen probleem. Het ministerie van LNV stort jaarlijks E150 miljoen op de rekeningen van de Wageningse onderzoeksinstituten. Maar die weten hier niet goed raad mee en hebben een reserve opgepot van E33 miljoen.

Zeker, het is een goede zaak dat het onderzoek zo dicht op de praktijk is gekropen, maar de regie laat danig te wensen over. Dat gaat ten koste van de diepgang, de kwaliteit en het vrijelijk uitwisselen van de kennis. Alle projecten lopen nu tegen dezelfde problemen aan. Het verzamelen van plaatsspecifieke data met gps-technologie is geen kunst meer, wel de data vertalen in de juiste teelttechnische maatregelen. Moet de zwakke plek in het gewas meer of juist minder kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen krijgen? Hierop hebben de Duitsers, die hun onderzoek naar precisieboeren via een masterplan centraal aansturen, wél een antwoord.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.