Akkerbouw

Achtergrond

Uienareaal en oogstraming verlaagd

Sinds de publicatie in oktober is er een hevige discussie over het totale uienareaal in Nederland in 2007. Het CBS schatte voor dit jaar het totale areaal zaaiuien op 20.650 ha. Het statisch bureau heeft nu bepaald dat de oppervlakte zaaiuien met ruim 500 ha verminderd dient te worden tot 20.148 ha. Hiermee blijft volgens het CBS het jaar 2007 een recordjaar. Nog nooit is in Nederland een dergelijke oppervlakte ingezaaid met uien.
Naast een oppervlaktecorrectie heeft het CBS ook de oogstraming bijgesteld. In oktober werd nog uitgegaan van een oogst van een kleine 1,08 miljoen ton. Nu komt de schatting uit op 1,05 miljoen ton. Dat is overigens nog altijd bijna 25 % meer dan in 2006 toen de opbrengst uitkwam op 853.000 ton. Ook de gemiddelde hectare-opbrengst is ten opzichte van 2006 sterk toegestegen van een gemiddelde van 46 ton naar 52 ton in 2007.
Misschien onder invloed van het stijgende areaal zijn telers veel vroeger dan voorgaande jaren begonnen met het bestellen van uienzaad. Op deze manier hoopt men in ieder geval verzekerd te zijn van de gewenste rassen. Een andere belangrijke reden kan de tegenvallende oogst van uienzaad in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië zijn. Door een lange periode van droogte vallen de opbrengsten tegen. Het kan zijn dat telers hierop participeren.
De uienexport vertoont al tijden wekelijks een vergelijkbaar beeld, met exportcijfers tussen15.000 ton en 18.000 ton. Opvallend is dat in de totale export Afrika een steeds prominentere rol speelt. Het Afrikaanse continent is goed voor de helft van de export. In 2006 was dat zo’n 35 %.

Prognose:

Gelijkblijvend.

Of registreer je om te kunnen reageren.