Akkerbouw

Achtergrond

Organische stof uit balans

Gewasresten gaan flink geld opbrengen. de keerzijde is dat de bodem er onder lijdt.

De potentiële vraag naar plantaardige grondstoffen is wereldwijd de komende decennia onvoorstelbaar groot. Niemand weet precies welke gevolgen dit heeft voor gewasproductie en prijzen. Zeker is dat de komende jaren de honger naar plantaardige grondstoffen voor voeding, hightech bioproducten en energie vele malen groter is dan de productie kan bijbenen. Kortom, een goede voedingsbodem voor stijgende prijzen.

Gewassen telen puur voor de energie, daarvoor is de Nederlandse akkerbouwer veel te duur. Uit een inventarisatie in deze Boerderij blijkt dat op lange termijn in Nederland met name gewasresten meer waard zullen worden door de grote vraag naar biomassa. Fabrikanten bieden geld voor aardappelschillen om er plastic van te brouwen en stuwen de stroprijzen op voor raffinage van biodiesel. Er zijn plannen om ook bietenloof te verwerken in grote vergisters voor de energieproductie. Hierdoor vangt de akkerbouwer een aantrekkelijke bonus bovenop zijn gewassaldo.

Zodra gewasresten een mooi prijskaartje krijgen, wordt de verleiding groot om graan zo kort mogelijk te maaien om zoveel mogelijk stro van het land af te voeren. Wie zijn stro of bietenblad onderploegt, is een dief van eigen portemonnee. Hierdoor zal de aanvoer van organische stof in de Nederlandse bouwvoor opdrogen.

Nu al hebben akkerbouwers de grootste moeite om het organischestofgehalte in de bodem op peil te houden. Vooral telers met intensieve bouwplannen zien door afbraak van organische stof hun bodemkwaliteit langzaam afnemen.

Het opbouwen van organische stof in de bodem is een werk van vele jaren. Vóór een akkerbouwer besluit zijn gewasresten direct te gelde te maken, moet hij wel beseffen welk prijskaartje hier op de lange termijn aan hangt. En dan is een gezonde, vruchtbare bodem waarop zijn hoofdgewassen maximaal presteren misschien wel een betere keuze.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.