Akkerbouw

Achtergrond

HPA speelt met vuur

Met de campagne akkerbouw is goed voor het kilmaat schiet HPA zichzelf in de voet.

Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) dacht een ijzersterk wapen gevonden te hebben om het imago van de akkerbouwer eens flink op te poetsen: de tot religie uitgegroeide strijd tegen het broeikaseffect. Welnu, cultuurgewassen, aldus HPA, leggen naar verhouding veel meer CO2 vast dan andere planten, ja zelfs bossen.

De grote spandoeken met leuzen als ‘Suikerbieten kampioen CO2 afvangen’ waren nog maar net geplant of er werd stevig gezaagd aan de poten. Stichting Natuur en Milieu was er als de kippen bij om de klimaatcampagne te bestempelen als ‘boerenbedrog’. De milieuvrienden beweren juist het tegendeel: akkerbouw draagt juist bij aan de toename van het broeikasgas. Onder meer omdat de gewassen slechts tijdelijk op het veld staan en bij de consumptie en verwerking een groot deel van het CO2 weer vrij komt. Niet waar, zegt HPA op zijn beurt, als op een hectare 40 jaar lang bieten zijn verbouwd, wordt er vier keer zoveel CO2 vastgelegd als door een bos.

De twee kemphanen zijn nu verwikkeld in een discussie en vissen uit een gevaarlijk diepe vijver vol wetenschappelijke onderzoeksrapporten met tegenstrijdige conclusies over oorzaken, gevolgen en oplossingen die de temperatuursstijging op onze planeet aangaan. Zoveel lijkt wel zeker: ’t wordt warmer de komende jaren.

Tot op heden zie ik geen verschil tussen de natuurlijke bossen en cultuurgewassen. Beide werken als een soort airco: het wordt er plaatselijk tijdelijk wel even aangenaam koeler van, maar die warmte wordt ergens anders vroeg of laat weer geloosd.
Of de akkerbouw daadwerkelijk voor afkoeling kan zorgen, lijkt vooralsnog hoogst onzeker. Maar intussen heeft het HPA wel het imago van de akkerbouwer blootgesteld aan een zeer grillig en onvoorspelbaar klimaat. Want los van de technische feiten, in een publieke discussie over het beladen milieu, is het meer een zaak van gelijk krijgen dan gelijk hebben.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.