Akkerbouw

Achtergrond

Goede stemming in aardappelsector, prijs blijft hangen

De aardappelmarkt zit in een rustig vaarwater op dit moment, maar het is wel de vraag of hier geen sprake is van stilte voor de storm.
De beursnoteringen laten weinig schommelingen zien. Zo noteert de beurs in Goes al sinds een maand €10 voor export 40 mm opw. Ook de beurs in Emmeloord vertoont een redelijk standvastig beeld over de laatste weken met €9,25. Ook de termijnmarkt in Hannover sluit zich bij deze trend aan. De april 2008 notering staat al wekenlang rond de €12,50.
Toch laat de graaneuforie zich ook merken in de aardappelsector. De prijsverwachtingen zijn hoog gespannen. Door het hoge niveau van de graanprijzen is de markt afgestapt van het automatisme om ieder jaar in dezelfde gewassen te gaan. De verwachting is dat het Europese aardappelareaal met 5 % zou kunnen teruglopen. De reden is dat een aantal telers uiteindelijk een andere teelt preferen boven aardappelteelt en (een deel van) hun hectares anders gaan inzetten. De gevolgen hiervan voor de af te sluiten contracten voor 2008 is nog onduidelijk. Wel is een (proef?) ballonnetje opgelaten. Agrico heeft laten weten dat de contractprijzen voor fritesaardappelen omhoog moeten om de terugloop van areaal te stuiten. Dat past goed in het beeld van de laatste jaren dat contractprijzen minder gunstig zijn dan de prijzen op de vrije markt. Een heel belangrijke factor of telers al of niet voor contracten kiezen zal de prijsontwikkeling in de komende tijd zijn. Zakt de prijs weg naar zo’n €6 dan zal men het contract prefereren, stijgt de prijs boven de €11 dan heeft de vrije handel de voorkeur.

Prognose:

Stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.