Akkerbouw

Achtergrond 12 reacties

Even geen drukjacht

Zwijnen op de Veluwe kunnen opgelucht knorren: er mag nog zeker een week niet op ze worden geknald.

Het is publicitair een mini-overwinning voor de dierenbeweging: in afwachting van een rechterlijke uitspraak volgende week mag even geen drukjacht op wilde zwijnen worden uitgevoerd op de Veluwe. Faunabescherming had een zaak aangespannen tegen LNV die provincie Gelderland de jacht had toegestaan. Lees hier de uitspraak.

Dierenbeweging gaat echte dilemma uit de weg

Ik krijg er een beetje een wrang gevoel van. Ik sprak afgelopen week een veehouder op de Veluwe, die de gevaren en overlast van de geëxplodeerde zwijnenpopulatie van zeer dichtbij ziet. ’s Avonds naar het dorp rijden is gewoon gevaarlijk. Over de verkeersongelukken en risico’s hoor je die dierenbeweging niet. Ook niet over het enorme aantal aangereden zwijnen.

Neanderthalers aten veel vlees en waren goede jagers

Ik vind het wonderlijk dat sommige mensen zo’n onbeschaamd waardeoordeel over boeren en jagers vellen, terwijl ze zich over de echte dillemma’s liever stil houden. Ik werd laatst na een vorige blog over de jacht door een der lieve lezers een Neanderthaler genoemd. Wel een grappig voorbeeld in dit verband, maar misschien niet zo handig: want onze laagschedelige halve voorouders ,, aten veel vlees en waren goede jagers, die onder andere oeros, wisent, hert, rendier en muskusos bejaagden” aldus wikipedia.

Hoe dan ook, de jachtdiscussie en de wederzijdse aanvallen zijn een typisch product van het huidige maatschappelijke klimaat: lekker makkelijk moreel oordelen en gauw wegzappen naar iets anders. Ik zou zeggen, lees voor een tegengeluid Boerderij komende dinsdag.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kubelink

  Nou Joost Beekman, ik krijg ook wel eens ergens een wrang gevoel van. Bijvoorbeeld van mensen die respectloos omgaan met de natuur. Een voorbeeld daarvan is het toestaan van de drukjacht op Veluwse zwijnen door minister Verburg.
  We hebben het hier over een diersoort die gewoon net als een ree overal in Nederland hoort rond te huppelen. Dit vanwege het simpele feit dat het om inheemse fauna gaat. Sterker nog, we zouden blij moeten zijn dat een diersoort die in NL nog steeds vrij zeldzaam is het weer heel wat beter doet. (Of wenst u dat alleen dieren toe met een hoger knuffelgehalte?)
  Dat wij zwijnen af willen schieten, omdat we tijdens het autorijden geen rekening willen houden met wilde dieren, is wel erg zelfzuchtig. Wanneer wij in ons land de aanwezigheid van wilde zwijnen niet eens willen tolereren, waarom zouden Afrikanen dan nog terughoudend moeten zijn met het afschieten van olifanten en neushoorns als er schade aan bijv. de oogst dreigt te ontstaan. Of waarom zouden ze niet gewoon alle leeuwen, hyena’s en luipaarden afschieten. Die zouden wel eens het zo kostbare vee (of zelfs een mens) kunnen aanvallen. In een werelddeel waar bijna voortdurend hongersnood heerst, lijkt dat afschot eerder te rechtvaardigen dan in ons land een massaal afschot voor de verkeersveiligheid. In Afrika vindt er geen massaal afschot plaats. Daar zoekt men naar combinaties van betere afrasteringen en verjaagmethodes en daar kunnen mensen ook in bepaalde gevallen een schadevergoeding krijgen.
  Alsof nota bene wij in het moderne en rijke Westen minder opties hebben. Hier is zogenaamd alleen massaal afschot een optie (aldus de minister)? En dat in een tijdperk van miljardenverslindende prestigeprojecten als Deltawerken en Betuwelijnen! Dat men in NL niet meer in staat is (of eerder: bereid is) om met een paar relatieve eenvoudige maatregelen het probleem van een paar overstekende zwijnen de baas te blijven is daarom een regelrechte schande. Werkelijk niets hebben we er voor over!
  Wij zijn in dat opzicht dus ook gewoon vreselijk hypocriet. Wij tonen zelf nauwelijks respect voor onze eigen natuur, terwijl de massale verontwaardiging toeslaat wanneer IJsland weer op walvissen gaat jagen of Canada op zeehondjes.
  Ook het Nederlandse ‘faunabeheer’ gebeurt lang niet zo respectvol als sommige jagers het willen doen voorkomen. We weten al lang dat de zwijnenstand zich heel goed zelf kan reguleren. De afwezigheid van grote roofdieren is daarbij bijzaak. Toch merk ik dat jagers dat argument iedere keer weer valselijk gebruiken om het gewone volk te overtuigen van de noodzaak van hun ‘hobby’. Het is dus klinkklare onzin dat een populatie wilde zwijnen ongelimiteerd kan doorgroeien als er niet wat worden opgegeten door grote roofdieren. Een populatie zwijnen zal zich bij de afwezigheid van grote roofdieren gewoon aanpassen aan het voedselaanbod. Hierdoor zal het zwijnenbestand door de jaren heen flink kunnen schommelen. Na jaren met weinig voedsel zullen er vanzelf minder zwijnen zijn. Vele jonge/zwakke dieren zullen sterven dan van honger en ziekte. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat is niet erg, dat heet natuur en het gebeurt overal ter wereld. Zelfs op plaatsen waar wel roofdieren voorkomen gaan er toch nog veel dieren dood aan ondervoeding en ziekte. Het zorgt ervoor dat de sterksten overblijven, wat uiteindelijk de populatie juist ten goede komt. Dat wij in Nederland zo’n natuurwet nauwelijks nog accepteren zit gewoon tussen onze oren. Dat is ons probleem, of eigenlijk onze 'ziekte'. Het wil er bij ons maar niet in dat we de natuur heel wat meer haar gang moeten laten gaan en dat ze veel meer ruimte verdiend dan wij nu nog accepteren. Waarom mag er bij ons bijvoorbeeld geen groot wild in de stad komen? In Calgary en Vancouver weten ze niet anders dan dat beren en herten rivieren volgen en soms tot ver in de stad wandelen. Dat zijn voor Nederlandse begrippen toch enorme steden met een gigantisch wegennet. Gewoon dat wat wij hier ook hebben. Mensen die daar wonen houden gewoon rekening met die dieren. Daar hebben mensen vaak nog wel het besef dat je op een respectvolle manier met de natuur moet samenleven in plaats van dat je het met een geweer op afstand houdt.
  In Nederland zijn we erg goed in het verzinnen van problemen waar die er niet of nauwelijks hoeven te zijn. Wat een simpele afrastering kan oplossen willen wij oplossen met drukjacht. Dat drukjacht een nutteloze methode is weten we al lang. Twee jaar ervaring in Limburg leert ons dat deze één op één drijfjacht (één drijver, één schutter) totaal niet effectief is. De Limburgse jagers hebben er al helemaal geen zin meer in. Zij zijn zelfs stomverbaasd dat er nooit naar hun mening of ervaringen is gevraagd.
  Argumenten tegen de drukjacht op de Veluwe zijn daarom ook vele malen overtuigender dan argumenten voor de drukjacht. Een kamermeerderheid heeft dat ook ingezien en dus hebben zij logischerwijs tegen het toestaan van de drukjacht gestemd. Het besluit van de minister om al die tegenstemmen, samen met de adviezen van tal van deskundigen zomaar van tafel te vegen, getuigt daarom ook van pure minachting tegenover alles en iedereen die zich inzet voor het natuurbelang. Deze minister luistert klaarblijkelijk niet naar natuurbelang maar naar de belangen van een bepaalde groep jagers die graag hun hobby willen uitoefenen.
  Het is volkomen terecht dat meer dan 10.000 mensen hun afkeer daartegen kenbaar hebben gemaakt door een protestbrief te sturen via de site van de Faunabescherming. Naar mijn mening een meer dan logische reactie van een publiek dat verontwaardigd is over de domheid en arrogantie van hun politieke bestuurders.

 • no-profile-image

  MGJ

  Nederland is een bijzonder klein maar druk/vol land. De ruimte moet tegenwoordig (na zorgvuldige afweging) worden verdeeld tussen leef- en werkruimte voor de mens, en natuur. De balans is nu eenmaal zo ernstig verstoord dat er niets anders op zit dan zelf de juiste balans te bepalen en handhaven. Ik ben zeker geen fan van de jacht, maar ben eerlijk en reëel genoeg om te zeggen dat het gewoonweg nodig is!
  Het is kiezen uit 2 kwaden, en dan kies je de minst kwade!

 • no-profile-image

  joop van houttum

  Ik zou zeggen Kubelink; Vertrek naar Calgary of Vancouver daar weten ze volgens jouw wel hoe het moet. en val ons hier niet lastig met deze onzin. Of een andere oplossing: Betaal alle schade die ontstaat door het overschot aan zwijnen dit betekent; schade aan aut0`s bijhorende het lichamelijk letsel bij ongevallen , maar ook alle schade die boeren nu ondervinden, deze zal steeds groter worden wanneer er niet ingegrepen wordt! Het past gewoon niet meer in ons volle land om dit niet aan te pakken. Dit kost te veel geld! en geld is waar het om draait. Maar de oplossing is er; U betaalt alle schade en we zeuren nergens meer over! Bij toezegging graag even een berichtje op deze site! ( gelieve met rekeningnummer) Kunnen we er direct werk van maken. Dank u wel!

 • no-profile-image

  Kubelink

  Joop, ik heb werkelijk medelijden met je. Wat zul je een ellendig leven hebben als je alleen voor geld leeft.
  Maar, wat is nou volgens jou een 'overschot' aan wilde zwijnen? Bedoel je dat op niets gebaseerde Veluwse aantal van 800 dat door jagers in de wereld is gebracht?
  Zwijnen maken zelf wel uit of er genoeg ruimte voor hen is. Overschotten ontstaan alleen door mensenhanden. Door overmatig bijvoeren bijvoorbeeld, zoals ook de jagers op de Veluwe hebben gedaan. Stop je daarmee dan zal de zwijnenstand zich gewoon aanpassen aan het voedselaanbod en is er ecologisch gezien helemaal geen sprake meer van een overschot.
  Dat weten we overigens al tijden. Ik ben dus benieuwd wat volgens jou de limiet is en waarom dan wel? In Duitsland hebben ze plaatselijk zeer grote populaties zwijnen, ook in dichtbevolkt stedelijk gebied, waar bijna geen problemen zijn. Daar zorgen ze gewoon voor wat inrichtingsmaatregelen zoals een goede afrastering. Hoezo is er dan in ons land ineens massaal afschot nodig? Dient er zich bij ons een probleempje aan en laat Duitsland ons nota bene de simpelste oplossing zien (die ook nog eens goed is voor de natuur), moeten wij zonodig weer het tegenovergestelde doen. Wij willen ons weer lekker uitleven met een geweer. Nee in Nederland zoeken we in zo’n geval natuurlijk niet de beste of de makkelijkste weg, we zoeken de ‘leukste’ weg. Tenminste, voor de elite onder ons dan. Jacht is natuurlijk niet zomaar iets voor het klootjesvolk. Het is gewoon ordinaire plezierjacht dat als ‘faunabeheer’ aan datzelfde klootjesvolk wordt verkocht.
  Verder heeft iedereen het steeds over ons 'volle' land. Mag ik nou eens vragen wat dat met een wild zwijn te maken heeft? Ik krijg zo’n gevoel juist bij grote bedrijventerreinen waarvan de helft van de kantoorgebouwen leegstaat. Maar bij zwijnen????? Die beesten kunnen prima zelf bepalen of er voor hen genoeg ruimte is. Of ons land nou groot of klein is, dat zien die beesten toch helemaal niet. Ecologisch gezien bestaat Nederland dan ook niet. Nederland is een bestuurlijke entiteit. Een menselijk verzinsel. Denk maar niet dat een zwijn zich zorgen maakt over een dubbele nationaliteit of zijn loyaliteitsgevoel wanneer hij de grens met Duitsland passeert. De natuur in ons land is juist gezegend met de komst van wilde zwijnen. Een zwijn is een wandelende schoffel die met zijn gewroet voor veel planten nieuwe geschikte ontkiemingsplaatsen maakt. Laat we daar in onze natuurlijke terreinen nou net een gebrek aan hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de jeneverbes in vrijwel heel Nederland moeite om zich voort te planten bij gebrek aan omgewoelde/verstoorde bodems. Wat het voorkomen van zwijnen betreft is Nederland juist erg leeg.
  Het is trouwens ook niet zo dat de ruimte in ons land persé verdeeld moet worden in aparte delen voor natuur enerzijds en leef- en werkruimte voor de mens anderzijds. In de ruimtelijke ordening is dat ook al een verouderd inzicht. Natuur laat zich niet alleen in een omheind perceeltje drukken. Natuur is ook in onze leef- en werkomgeving. Dieren en planten gaan leven waar ze zich thuis voelen. Maar andersom ook. Voor de mens is de natuur een belangrijk deel van haar leefomgeving. Moet je op een zonnige zondag eens kijken hoeveel mensen er onthaasten, fietsen en wandelen in de natuur.
  En dan nog even wat de jacht, of liever het ‘faunabeheer’ betreft. Die is eigenlijk alleen nodig wanneer de ecologische balans zodanig (door menselijk handelen) verstoord is geraakt, dat er op den duur (grote) schade te verwachten valt aan de bestanden van inheemse flora- en fauna. Zulke ecologische ontwikkelingen kun je niet zomaar even aflezen aan wat wekelijkse bezoekjes in een jachtterrein. Daarvoor heb je op een veel grotere schaal gegevens nodig. Ook moeten vaak meerdere invalshoeken worden bekeken. De complexiteit van dergelijke vraagstukken gaat de kennis van een jager ver te boven. Aan een juist oordeel over de populatie-ontwikkeling van een diersoort hoort gedegen onderzoek vooraf te zijn gegaan. In een onderzoek naar predatiedruk op weidevogelpopulaties bijvoorbeeld, is gebleken dat kraaien nauwelijks een rol van belang spelen bij de predatieverliezen. Jagers zien een kraai dus ook ten onrechte als grote boosdoener. Ook is gebleken dat vossen in het laaggelegen (natte) veenweidegebied nauwelijks een bedreiging vormen voor weidevogels, terwijl ze op de hogere (droge) zandgronden wel een hoger aandeel hebben in de predatie. Dingen blijken vaak heel anders in elkaar te zitten dan de jager ze ziet. Voormalig LNV-minister Veerman (zelf ook jager) heeft de kraai en de vos dan ook volkomen onterecht op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst.
  Aan dat soort beslissingen zie je gelijk waar het in Nederland fout zit met onze handelswijze t.a.v. faunabeheer. De verantwoordelijkheid voor het bepalen welke ingreep noodzakelijk is voor de natuur moet niet liggen bij personen die ook belangen hebben bij het beheer zelf.
  Het bepalen van de draagkracht van een gebied zou dus ook niet moeten liggen bij de jager maar bij een onafhankelijk natuurwetenschappelijk instituut. Dus een instantie zonder enig belang bij een onnatuurlijk hoge wildstand, in tegenstelling tot een jagersclub. Jacht kan dus in specifieke gevallen nodig zijn, maar niet zoals dat nu gebeurt. Nu rennen bij het openen van het jachtseisoen alle WBE's tegelijkertijd het veld in en knallen hier een daar een konijntje. Dat durven ze hier ook nog verantwoord 'faunabeheer' te noemen? Een mens mag wel heel erg naïef zijn als hij (of zij) dat ziet als een noodzakelijk ingrijpen in de natuur. Het gaat gewoon om pure plezierjacht en heeft helemaal niets te maken met noodzaak.

  Nou Joop, op welke punten is mijn eerste verhaal dan ‘onzin’, zoals je dat zo simpel stelt? Graag zie ik dat ondersteund met argumenten. Alleen het woord 'onzin' roepen kan een kind van 4 ook.
  Voor andere mensen met een zeer beperkt denkraam, die vinden dat ze alleen voor het verdienen van geld op deze aarde rondlopen, heb ik nog twee wijze indiaanse spreekwoorden: "De aarde is geen erfenis van onze ouders, maar een lening van onze kinderen" en "Pas wanneer de laatste boom dood is, de laatste rivier vergiftigd is en de laatste vis gevangen is, zullen we begrijpen dat geld niet te eten is".

 • no-profile-image

  joop

  Nee Kubelink, Ik schrijf niet dat ik voor geld leef, van mij zou het ook niet allemaal om geld hoeven te draaien, maar zo gaat het wel in dit land. Gelukkig voor u ondervindt u geen hinder van de zwijnen, maar ik had u graag willen horen wanneer de helft van uw inkomsten werd omgewroet door deze krengen. Hier staat geen enkele vergoeding tegen over! Maar goed ik hoop dat de zwijnen/ of dergelijke uw inkomen ook nog een keer over hoop komen halen... Dan praten wij verder!

 • no-profile-image

  Harm

  Geachte Kubelink, het is aangenaam om zo'n enorm doorwrocht verhaal van u te lezen. Maar toch wil ik u wel op een paar dingen wijzen. Allereerst de, mischien brutale, vraag: weet u wel waar u over praat. Onder uw verhaal is uw woonplaats te lezen. Dat is niet bepaald het gebied waar we nu over praten. Sterker nog, Twente ligt niet in de Veluwe, terwijl we het over de Veluwe hebben. U heeft er dus eigenlijk geen flauw benul van hoe het voelt wanneer je tuin omgeploegd wordt door een stel wilde varkens, u weet waarschijnlijk helemaal niet hoe het voelt als je keihard op de rem moet trappen om een zwijn te ontwijken. Het gezien uw reacties is het u nog nooit overkomen dat een paar hectare van uw land omgespit was, waardoor dat land voorlopig geen opbrengst meer leverde.
  Wij zitten hier op de Veluwe opgescheept met 6000 zwijnen. En die vinden we prachtig. Alleen als de hierboven geschreven dingen gebeuren, worden die beestjes iets minder lief! Dat kan ik u verzekeren.
  U schrijft in uw eerste reactie dat 10000 mensen een protestbrief hebben geschreven. Een respectabel aantal. Maar weinig in vergelijking met 160000 inwoners op de Noord-West Veluwe. Deel dat eens door 4 personen, en je komt ongeveer op 40000 huishoudens die overlast ondervinden (alleen op de Noord-West Veluwe). Die mensen vragen zich af hoe mensen, die alleen in hun vakantie zwijntjes komen kijken, zo dom en zo arrogant kunnen zijn om zich met hun achtertuin te bemoeien!

 • no-profile-image

  joop

  Niets aan toe te voegen!

 • no-profile-image

  Kubelink

  Wat nu? Geen geld om in Ede even een rastertje te plaatsen. Tsja, ik zou ook pissed off zijn als er voor mij geen vergoeding mogelijk is, terwijl boeren en tuinders even een belletje kunnen doen naar het Faunafonds. Maar dat de overheid geen regeling voor heeft voor de gewone burger, daar kan zo'n zwijntje toch niks aan doen. Die doet gewoon wat ie moet doen om te overleven: eten zoeken. Vind je honden dan ook zulke 'krengen', wanneer hun baasjes hebben verzuimd de poep van de straat te scheppen. Jij kunt daarom hooguit je beklag doen bij de politiek of, als je tegenwoordig voor zwijnenschade (nog) geen verzekering kunt afsluiten ga je maar klagen bij de verzekeringsmaatschappijen. Maar dat je een wild zwijn kunt verwijten dat ie voor zijn dagelijkse vreten jouw tuin aandoet is natuurlijk belachelijk!
  We moeten in sommige gevallen gewoon zelf rekening houden met wilde natuur als dat in de buurt voorkomt en we het niet in onze tuin willen hebben. Dat is overigens ook gewoon de boodschap die gemeenten aan burgers meegeven: dat mensen zelf voor afrasteringen moeten zorgen en hun tuin moeten beschermen. Woon je op de Veluwe dan kun je redelijkerwijs verwachten dat je ooit een keer met wat zwijnengewroet wordt geconfronteerd.
  Maar goed, het gaat erom dat jij blijkbaar vindt dat het een goede oplossing is om een inheemse diersoort uit te roeien zodra ergens schade is en iemand dat niet vergoed krijgt van de overheid? Nee, da's een mooie.
  Oh ja, ook dassen kunnen behoorlijke schade aanrichten. Zo heeft een das een paar jaar geleden een voetbalveld in Elspeet nogal vakkundig omgespit. Denk jij dat het aan het Nederlandse publiek te verkopen is dat we vanwege zo'n voorvalletje ook maar gelijk even alle dassen om moeten leggen die we de laatste decennia juist zo gepassioneerd hebben beschermd? Waarom dan wel zwijnen doden en dassen niet? Zie je nou niet eens in dat we niet de dieren moeten aanpakken. Dat jij geen recht hebt op een schaderegeling van het Faunafonds is niet door een wild zwijn verzonnen. Klaag bij de politiek. Als burgers moeten we soms gewoon zelf met bepaalde risico's rekening houden wanneer de overheid ons in de steek laat. We zullen daarom soms ook maar zelf voorzorgsmaatregelen moeten treffen als we denken dat een risico ons te groot wordt.
  Klaag a.u.b. niet over dierengedrag, klaag over mensengedrag!!!

 • no-profile-image

  Kubelink

  Overigens woon ik op slechts een paar km van de Duitse grens. Elk jaar hebben we hier binnenlopende zwijnen. En ja ik weet heel goed wat ze kunnen aanrichten. Op de juiste tijd een paar honderd meter fietsen en ik kan het met eigen ogen zien. Ook bij ons zijn er aanrijdingen geweest, maar dat kan hier ook gebeuren met reëen. Ondanks dat die beesten vaak een stuk lichter zijn, zijn ook daarbij al doden gevallen.
  Je ziet toch wel dat ik de problemen niet ontken. Snap nou eens dat de aangedragen maatregel nl. (druk-)jacht gewoon een flutoplossing is. Goed uitrasteren heeft tig keer meer effect. De jagers in Limburg hebben met hun drukjacht in twee jaar tijd 'maarliefst' 5 zwijntjes geschoten, terwijl met andere methoden zoals met de aanzichtjacht (wachten in een hoogzit) er 300 werden gedood. Omdat de drukjacht wat 'leuker' en 'spannender' is (je moet het wild nl. opjagen) pleiten jagers hier juist voor. Niet omdat het zo goed werkt!

 • no-profile-image

  joop

  Goed Kubbelink... jij komt steeds met nieuwe argumenten ( nouwjah argumenten???) zo kan ik geen normale discussie met je voeren... ; Nogmaals; Ik verwijt het die zwijnen niet!!! Ik verwijt het de nederlandse overheid dat er nog steeds niet geschoten wordt. Wij snappen ook wel dat die zwijnen voedsel nodig hebben en daar naar op zoek gaan!. Wanneer er een redelijke vergoeding tegenover staat laat die beesten maar komen! maar die is er nu eenmaal niet dus moet het op een andere manier!!!. Die zwijnen zijn van de overheid en de overheid hoort haar bezit bij zich te houden... we worden in de bak gezet wanneer onze koeien op het binnenhof lopen... die moeten wij toch ook op ons eigen terrein houden...
  Maar Kubbelink met jouw valt niet te praten en jij houdt toch je eigen mening; Een ding.. jij past niet meer in dit land..dus vertrek naar een paradijs waar jij een bent met de varkentjes en val ons hier niet lastig met onzin die nergens op slaat.. Trouwens dit is mn laatste reactie!!! ( ik spreek je wanneer de zwijnen over twee jaar Twente gepasseerd zijn)

 • no-profile-image

  ans

  Kubbelink krijgt verstand... alleen dat van dat afrasteren moet hij nog ff corrigeren.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Ans en Joop,
  blij dat vooral jullie argumenten zo helder en zo rijkelijk aanwezig zijn????????
  Erg handig dat Ans aangeeft wat er mis is met mijn bewering over afrasteringen?
  En dat Joop nu ineens gaat beweren dat die zwijnen (bij een redelijke vergoeding) gerust mogen komen, terwijl hij het eerder nog nodig vondt om ze te vervloeken is komt ook geloofwaardig over?
  De rest van je verhaal spreekt overigens boekdelen over jouw bekrompen opvattingen, Joop. Wilde dieren zijn volgens jou van de overheid en horen niet op jouw terrein. Wie denk je nou dat er werkelijk eigenaar van jouw terrein is dan? Bij mij in de tuin geldt gewoon de wet- en regelgeving die de overheid mij oplegd, is dat in jouw tuin anders dan? Wees blij dat de overheid jou uberhaubt de mogelijkheid biedt om er te kunnen wonen. Dat je uberhaubt een tuin hebt waarin je 's winters nog vogels kunt voeren. Of mogen die ook niet in jouw tuin komen, omdat ze als wilde dieren eigendom zijn van de overheid?
  Als je geen enkele keer een bewering van mij met argumenten probeert te weerleggen maar alleen maar in het wilde weg met beledigingen strooit en telkens simpeltjes "onzin" roept, valt er inderdaad weinig meer met mij te bepraten. Dan is het ook maar beter om dit nutteloze strijdtoneel te verlaten.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.