Akkerbouw

Achtergrond

Uien-nerds uit de hele wereld bijeen

Uien staan centraal op bijeenkomsten voor wetenschap, handel en telers. Vooral de ontwikkeling van ziekteresistentie wordt daar besproken

Komende week vindt in Nederland het World Onion Congress plaats. Voorafgaand is er een symposium van het ISHS, de club van uienveredelaars, waar 200 wetenschappers uit 32 landen bijeen komen. Gedurende het drie dagen durende symposium presenteren wetenschappers en veredelaars de laatste resultaten van hun onderzoeken.

Het WOC congres is meer commercieel gericht. Hier komen zaken als ontwikkelingen in de wereldhandel, kwaliteitseisen en trends in de afzet van uien aan de orde. Henk de Groot van De Groot en Slot constateert een toename van het aantal deelmarkten bij de afzet van uien. Naast de standaard gele ui ziet hij een toenemende vraag naar bijvoorbeeld gekleurde uien en uien die geschikt zijn voor verwerking.

De inbreng vanuit Nederland komt onder andere van PRI onderzoekster Olga Scholten, die onderzoek doet naar resistenties in uien. Zij noemt de ontwikkeling van rassen die valse meeldauw resistent zijn, een succesverhaal van Wageningen UR. Hier is de enige resistentiebron tegen valse meeldauw ontdekt. Inmiddels hebben twee kweekbedrijven met deze bron resistente uienrassen ontwikkeld. Willem van Haecke van Nickerson-Zwaan houdt een presentatie over wat daarbij de problemen waren.

Het veredelingsonderzoek bij PRI richt zich nu op onderzoek aan resistentie tegen fusarium, bladvlekkenziekte en trips en de relatie tussen resistentie en mycorrhizaschimmels.Gelijktijdig is er op woensdag de winterbijeenkomst van de Ui & Peen manifestatie. Deze is meer gericht op de Nederlandse akkerbouw. Tijdens deze bijeenkomst worden onder meer de resultaten van drie jaar door Agrifirm en PPO uitgevoerd rassenonderzoek gepresenteerd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.