Akkerbouw

Achtergrond

Gentech minder mooi dan gedacht

Het milieuvoordeel van gentech-gewassen kan tegenvallen door onverwacht opduikende resistenties. Bovendien raken oude landrassen genetisch verontreinigd.

De Wageningse Universiteit heeft het weer eens voor elkaar. Al jaren probeert de universiteit de agrarische geesten te masseren voor meer gentech-gewassen. Iedere gelegenheid grijpen ze aan om een rooskleurig bericht de wereld in te sturen over de zegeningen van de genetisch gemodificeerde gewassen. Is het meestal PRI (Plant Research International), nu volgt het Rikilt, het zich onafhankelijk noemende onderzoeksinstituut van de WUR.

Rooskleurige uitkomst

Zij hebben een literatuurstudie gedaan naar het middelengebruik in gentech-koolzaad, -maïs en -soja, met een milieuvriendelijke uitkomst. Bestond daar dan literatuur over? Die literatuur moet toch gebaseerd zijn op langjarige praktijkonderzoeken? En hoe lang bestaat die praktijk nu heus? In de VS wel 10 jaar, maar in veel andere landen nog maar sinds kort.

Dat blijkt ook uit het Rikilt-onderzoek: vooral Amerikaanse onderzoeken (betaald door de fabrikanten neem ik aan) zijn meegenomen. Uit die literatuur blijkt dat in de gewassen die resistent gemaakt zijn tegen glyfosaat, tussen de 25 en 33 procent minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Te vroeg gejuicht

Reden tot juichen? Ik dacht juist: reden tot voorzichtigheid! Steeds vaker worden glyfosaat-resistente onkruiden aangetroffen waarvoor nieuwe middelen noodzakelijk zijn. Daardoor zal juist meer middel gebruikt moeten worden. Vooral in gebieden waar de rassen in een monocultuur worden verbouwd (bij de soja in de Argentijnse ontginningen bijvoorbeeld) wordt dat een probleem.

Er word veel te vroeg gejuicht. De resistentie in onkruid ontstaat nooit al bij de introductie van de gentech-gewassen, maar steekt pas nu de kop op. Ik zou dus even wachten met het onderzoek naar middelengebruik.

Uitkruising

Nog een ander probleem steekt de kop op: er worden ook steeds meer landrassen (bijvoorbeeld wilde koolzaad en wilde maïs) met het gen besmet. De genenbank van duizenden jaren her die ook voor de toekomst van groot belang is, wordt op een slordige manier op de tocht gezet. Boeren die altijd gebruik dachten te kunnen maken van die landrassen, raken die oude rijkdom kwijt. Traditionele veredelaars weten waarover ik het heb. Ik ben bang dat veel ‘moderne’ akkerbouwers te veel van de natuur vervreemd zijn om daar zuinig op te zijn.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.