Akkerbouw

Achtergrond

Denk aan uw fundering

Akkerbouwers moeten nu investeren in de bodemvruchtbaarheid.

De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament onder het akkerbouwbedrijf. Is deze niet op orde, dan gaat dit direct ten koste van de financiële opbrengsten. Dan mist het akkerbouwbedrijf vaak ook de kans om de kas eens flink te spekken wanneer de prijzen erg hoog zijn door schaarste.

Dat hebben diverse akkerbouwers aan den lijve ondervonden in de afgelopen twee groeiseizoenen. Door extreem weer leverden slecht afwaterende percelen en een beroerde bodemstructuur - vaak gaan beide samen- al snel misoogsten op.

Om de komende jaren maximaal te kunnen profiteren van de hoogconjunctuur waarin de akkerbouw zich nu bevindt, is het nu hoog tijd om de bodemvruchtbaarheid op uw bedrijf eens kritisch te beoordelen.

Een belangrijke factor die de structuur van een bodem vormgeeft, is organische stof. Stabiele organische stof maakt de bodem vruchtbaarder. Deze verhoogt de opslagcapaciteit van zowel water als voedingstoffen. Lemige bodems worden veel beter bewerkbaar. Bodems met veel organische stof warmen ook sneller op.

Door aangescherpte milieu- en bemestingsnormen wordt de invloed van de bodemstructuur op de gewasopbrengsten de komende jaren nog veel groter. Een beroerde bodemstructuur camoufleren met een extra portie kunstmest spreekt niet meer vanzelf. Is dit nou echt zo’n ramp? Nou, vraag dat maar aan de akkerbouwers die de afgelopen jaren overschakelden op de biologische teelt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.