boerderij academy

collegereeks business development en innovatie
13, 20, 27 november en 4, 11, 18 december 2019 | Nyenrode Business Universiteit

Collegereeks Business Development & Innovatie
voor Agribusiness

 

Programma

College 1 | Het versterken van de innovatiemindset

Deze masterclass richt zicht op de praktische acties die u in uw agribusiness kunt nemen ter versterking van innovatiekracht.  Hoe kunt u innovatiekansen ontdekken en benutten? Hoe zorgt u ervoor dat u de creativiteit van uw medewerkers benut om ambitieuze doelen te realiseren? Hoe creëert u een innovatiecultuur? De masterclass is interactief en er is veel ruimte tot dialoog. Deelnemers formuleren hun inzichten in een eigen mindmap die zal uitgroeien tot een actieplan voor uw organisatie. In de laatste 15 minuten van de masterclass houdt prof. Gaspersz een connected thinking sessie met de deelnemers, die circa 100 kansen voor uw onderneming zullen opleveren. Die krijgt u achteraf toegestuurd. 

 • 3 effectieve methoden om de innovatiekracht in een organisatie te vergroten
 • Hoe versterkt u het innovatiegericht leiderschap? 
 • Leer het geheim van de meest innovatieve organisaties

Prof.dr. Jeff Gaspersz, hoogleraar Innovatie, Nyenrode Business Universiteit, auteur en spreker op het gebied van innovatiemanagement (www.jeffgaspersz.nl)

College 2 | Snelle technologische ontwikkelingen: moeten we ons aanpassen? En zo ja, hoe dan?

 • Enkele trends en technologische ontwikkelingen die agrarische ondernemingen raken
 • Processen lopen nu nog vaak op de oude manier, moet het anders?
 • Verbeteren van processen en van ketens
 • Lean denken en doen als handvat voor verbeteringen van werkwijzen

Prof. dr. Bert Kersten, hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT, Nyenrode Business Universiteit

 

College 3 | Een frisse kijk op innovatie en marketing

De Nederlandse agribusiness heeft een ongekende ontwikkeling doorgemaakt in de jaren na de tweede wereldoorlog. De productiviteit is enorm gestegen, en de kwaliteit van Nederlandse land- en tuinbouwproducten staat niet ter discussie.

De Nederlandse tuinbouw heeft - terecht - de naam bijzonder innovatief te zijn. We bespreken de verschillende voorbeelden tijdens het college. Je kunt vragen stellen bij die innovaties. Wat merken consumenten ervan? Wat dragen die innovaties bij aan de strategische positie van de Nederlandse land- en tuinbouw? Kunnen we een toonaangevende producent blijven van komkommers? Van prei? We staan in dit kader ook stil bij de maatschappelijke functie van boeren en tuinders. 

We gaan verder uitgebreid in gesprek over de wijze waarop de verkoop en distributie van land- en tuinbouwproducten nu is georganiseerd. Zeker: de manier waarop ‘de keten’ is georganiseerd heeft de afgelopen decennia beslist bijgedragen aan het succes van Nederlandse boeren en tuinders. Maar… helpt de huidige organisatie van de keten boeren en tuinders voldoende bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Anders gezegd: stimuleert de huidige opzet van de keten innovatie of remt deze innovatie?
Tot slot staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van marketing van agrarische producten. Kunnen we merken ontwikkelen? Moeten we dat wel willen? En… wat zijn alternatieven?

 • Waarom überhaupt innoveren? Wat pak je aan?
 • Hoe breng je innovaties ‘aan de man’?
 • Wat is marketing in de agribusiness?

Ron Mulder, oprichter Pommeron en oud-directeur Zon

 

College 4 | Business development en strategie

Innoveren kun je niet alleen, maar doe je met andere partijen in netwerken. De nieuwste ontwikkeling is om groter te denken en in ecosystemen tot doorbraakinnovaties, schaalvergroting en impact te komen. In het college zal Prof. dr. Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, ingaan hoe ‘thinking big’ handen en voeten gegeven kan worden.

 • Wat betekent netwerkend innoveren? 
 • Hoe benut je het voordeel van samenwerken (collaborative advantage) in de internationale concurrentiestrijd? 
 • Waarom zijn ecosystemen geschikt voor innovaties rondom complexe vraagstukken? 
 • Hoe organiseer je dat en wat is de rol van Webbers als ultieme connectoren in ecosystemen?

 

College 5 | Veranderen: the eye of the beholder

Veranderingstrajecten gaan in de regel niet conform zoals de veranderaar het gedacht had. Mensen die in de verandering meegaan vertonen vaak gedrag wat in de regel als weerstand omschreven wordt. Het college gaat in op de mechanismes en condities waaronder mensen hun attitude en gedrag veranderen. In het college wordt benadrukt dat het succes van verandering gerelateerd is aan hoe mensen die in een verandering mee zouden gaan het palet van verandermaatregelen percipieren en welke psychologische processen hier een rol in spelen. Daarnaast biedt het college aanreikingen op basis van het voorgaande hoe veranderinterventies effectiever te maken.

 • Change recipient
 • Mentale Schema's
 • Veranderen is niet alleen veranderen

Prof. ing. René Weijers, Bestuursadviseur (René Weijers Bestuursadvies) en Executive Lecturer Verandermanagement Nyenrode Business Universiteit


College 6 | Big Data: Big Challenge, Big Threat, Big Value or…Big Hype?

In het college gaat Sjaak Wolfert in op het ‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en datagedreven business model innovation. Hoe is de wereld, als het om data gaat, de laatste jaren veranderd? Waarom is big data analytics een belangrijke digitale innovatie die hoog op menig managementagenda staat en waarom investeren organisaties aanzienlijk in big data en data science? Hoe kunnen organisaties waarde met data creëren door zowel het verbeteren van het bestaande business model als door nieuwe data-gedreven business modellen te ontwikkelen. Dit zijn vragen die tijdens het college beantwoord zullen worden. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data een ‘disruptive innovation’ is die grote consequenties voor veel organisaties kan hebben.

 • Introductie Big Data Analytics.
 • Wat, waarom en hoe van big data analytics.
 • Data-gedreven business model innovation.

Dr. ir. Sjaak Wolfert, Strategic Senior Scientist Information management and ICT in AgriFood, Wageningen University & Research

 


meld u nu aan downloag brochure