VarkensNieuws

2012 financieel goed voor KI Twenthe

Fleringen – Varkens KI Twenthe heeft een in alle opzichten goed jaar achter de rug. Dat blijkt uit het jaarverslag van de coöperatie.

De netto-omzet steeg van 915.525 euro in 2011 naar 927.498 euro in 2012. Het nettoresultaat na belasting komt uit op 84.134 euro. Vorig jaar was dit resultaat 36.528 euro. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de coöperatie. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) komt uit op 77 procent.

Gezien het goede resultaat heeft het bestuur besloten de tarieven over 2013 niet te wijzigen. Het bedrijf doet verder een nabetaling van 10 cent per afgenomen dosis sperma. In totaal keert KI Twenthe bijna 90.000 euro uit aan de afnemers.

Eerder werd al bekend dat de coöperatieve KI-vereniging 2,5 procent meer sperma heeft afgezet vorig jaar. Het ging daarbij vooral om afzetstijging van PIC-sperma, waarmee het bedrijf zijn klantenkring wist uit te breiden.

De afzetstijging van 2,5 procent kwam voor KI Twenthe onverwacht. Vorig jaar waren bestuur en directie somber over de vooruitzichten over 2012. Verwacht werd een sperma-afzetdaling van 5 procent; dit als gevolg van de slechte marktomstandigheden.

KI Twenthe heeft de afzetcijfers van sperma de laatste drie jaar zien stijgen. In 2010 zette het bedrijf 328.719 doses af. Dit groeide in 2011 tot 331.281 stuks en vorig jaar zette de organisatie 339.401 doses sperma af. Uit de gegevens die Twenthe verstrekt in het jaarverslag blijkt ook duidelijk de schaalvergroting. Zette KI Twenthe in 2000 nog 603 doses per bedrijf af; vorig jaar was dit gestegen tot 1890 doses per bedrijf.

Het aantal leden van de coöperatie daalde vorig jaar van 160 naar 157. In procenten uitgedrukt betekent dat een daling van 3 procent.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen