2004-12-08 12:26:00 Aake Modig, CEO in the Danish dairy producer Arla Foods announces the merger with Dutch dairy producer Campina at a press conference 08 December 2004 in Copenhagen. KELD NAVNTOFT / SCANPIX / AFP BoerenlevenAchtergrond

2005: uitstel fusie Arla en Campina werd afstel

Op 8 april 2005 meldde Arla tegenvallers en verlaagde het de melkprijs. Het zette de fusiebesprekingen met Campina verder onder druk.

Op 8 april 2005 meldde Arla tegenvallers en verlaagde het de melkprijs. Het was de zoveelste deuk in het fusieproces tussen de Deense zuivelgigant en het Nederlandse Campina. Al eerder waren er strubbelingen die maakten dat het niet lukte om op 6 april de voorstellen voor te leggen aan de leden.

Fusiewens

De fusiewens was aangekondigd op 8 december 2004. Samen zouden de bedrijven de grootste zuivelcoöperatie ter wereld worden met een geschatte jaaromzet van rond de € 10 miljard. Arla, met een dubbel zo grote omzet als Campina, zou zich richten op de markt in Scandinavië en Groot-Brittannië. Campina op de Benelux, Duitsland, Griekenland en Rusland. Een win-winsituatie zogezegd, maar gaandeweg bleken er spijkers op de weg te liggen.

Gaandeweg bleken er spijkers op de weg te liggen

De bedrijven mochten zich dan wel met dezelfde producten bezighouden, de structuur was bij beide totaal verschillend. Campina werkte met ledenbewijzen en dat zorgde voor flink wat ‘achter-de-orenkrabberij’ bij de Denen. De bewijzen golden namelijk als eigen vermogen. Hoe moest dat?

Deense mededingingsautoriteit

De Deense mededingingsautoriteit ging zich ermee bezighouden. Daardoor werd duidelijk dat het niet ging lukken om op 6 april de voorstellen voor te leggen. Er was meer tijd nodig, de bedrijven mikten op ergens half april. Maar ook toen kwam het er niet van. En het zou er nooit meer van komen. De plannen om te gaan fuseren, werden afgeblazen en de aanjager van de fusie, de topman van Arla, stapte op.

Deense deur op een kier

Niettemin hield de Deense zuivelreus de deur op een kier voor Campina, aldus een woordvoerder destijds. Maar Campina hield de boot af, te veel vragen waren niet of vaag beantwoord.

Wat uiteindelijk de precieze reden voor het afketsen van de fusie was, is nooit glashelder geworden. Beide partijen spraken namelijk af daar niets over te zeggen; alleen dat de partijen niet tot overeenstemming konden komen.

Beheer
WP Admin