AlgemeenAchtergrond

20 procent btw terug bij verbouwing woonboerderij

Slechts 20 procent van de btw op de verbouwingskosten van een woonboerderij mogen teruggevraagd worden.

Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat het niet mogelijk is het “privé” deel van de voorbelasting onmiddellijk in aftrek te brengen en die aftrek in de volgende jaren te herzienKort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende:

De fiscale eenheid X bv, Y bv cs, waaronder de heer A, houdt zich bezig met het ontwikkelen, voorbereiden en realiseren van bouwplannen. Na een scheiding in 2004 is A volledig eigenaar van een woonboerderij, die in 1999 zonder btw is gekocht.

Het voormalige woondeel is in 2005 en 2006 tot kantoor verbouwd voor X bv. De stal is verbouwd tot woonruimte. In geschil is of X bv terecht alle op de verbouwing drukkende voorbelasting heeft afgetrokken. De inspecteur stelt dat slechts 20 procent van de verbouwingskosten aan de kantoorruimte is toe te rekenen en heeft de overige afgetrokken btw nageheven. Rechtbank ‘s-Gravenhage stelt de inspecteur in het gelijk. X bv gaat in hoger beroep.

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat de in het kader van de restauratie en verbouwing verrichte werkzaamheden uitsluitend bestaan uit diensten. 80 procent daarvan wordt voor andere dan bedrijfsdoeleinden gebruikt, zodat dit deel van de afgetrokken voorbelasting terecht is nageheven.

De rechtspraak van het HvJ EU geeft ook geen aanknopingspunten voor een andere conclusie. Verder is het niet mogelijk het “privé” deel van de voorbelasting onmiddellijk in aftrek te brengen en die aftrek in de volgende jaren te herzien. Het beroep van X bv is ongegrond.

Meer informatie: Hof ‘s-Gravenhage, MK II, 28 mei 2010, nummer BK-09/00552

Beheer
WP Admin