RundveeNieuws

19.000 bedrijven voldoen niet aan antibioticaregels

Zoetermeer – Zo’n 19.000 rundveehouders voldoen nog niet aan hun verplichtingen voor de antibioticaregelgeving. Zij hebben in de afgelopen dagen een brief daarover ontvangen van het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Ze worden gemaand om snel actie te ondernemen, omdat vanaf 1 september controle plaatsvindt op de naleving van de nieuwe regels. Die zijn eind 2011 bekend gemaakt. Wie de zaakjes niet op orde heeft, moet vrezen voor stevige boetes, maakt het PVV duidelijk.

De mailing van deze week is vooral bedoeld als laatste aanmaning om veehouders die nog niets of te weinig hebben gedaan, alsnog in beweging te krijgen.

Het probleem zit vooral bij de niet-melkleverende rundveehouders, maakt een zegsman van het productschap duidelijk. Verreweg de meeste melkveehouders voldoen al aan de antibiotica-eisen via het kwaliteitssysteem van hun zuivelbedrijf.

In totaal zijn 3.100 brieven verstuurd naar bedrijven die nog geen antibiotica-registratie in Medirund hebben staan. Ongeveer 7.800 bedrijven moeten zich nog aanmelden bij een kwaliteitssysteem of controle-organisatie en zo’n 8.200 bedrijven ontvingen een brief omdat ze nog aan geen van beide voorwaarden voldoen. Niet in alle gevallen hoeft de fout bij de veehouder zelf te liggen. Soms is het ook de dierenarts die nog niet bekend is bij Medirund. Precieze gegevens daarover zijn niet bekend.

Beheer
WP Admin