100 Seconden Dierenarts

De 100 Seconden Dierenarts gaat in op actuele gezondheidsvraagstukken. In korte video’s lichten dierenartsen Ruben Tolboom en Marrina Schuttert binnen 100 seconden een gezondheidsvraag toe en geven handige tips.

Video's varkensdierenarts

In deze korte video’s licht erkende varkensdierenarts Marrina Schuttert (Veterinair Centrum Someren) binnen 100 seconden een gezondheidsvraag toe en geeft handige tips.

Ziekte van Glässer

De Ziekte van Glässer is een bacteriële infectie die veel voorkomt, maar niet altijd gemakkelijk is te...

Spoelworminfecties

Spoelworminfecties

Op vrijwel ieder varkensbedrijf komen worminfecties voor. Die worden vaak onderschat. Er moet altijd regelmatig...

snuffelziekte

Snuffelziekte

Atrofische rhinitis wordt veroorzaakt door de bacteriën Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida....

Scoren van zieke varkens

Scoren van zieke varkens

De wetgeving rond het gebruik van antibiotica verandert. Het is voor elke varkenshouder belangrijk om het...

PRRS

PRRS

PRRS is een steeds veranderend virus, dat op bijna alle varkensbedrijven voorkomt. De economische schade is...

Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma hyopneumoniae is een bacterie, die longontstekingen en groeivertraging veroorzaakt. Een mycoplasma...

Influenza

Influenza

Influenza is meestal niet dodelijk, maar geeft wel groeiachterstand en reproductieproblemen.

Huidvaccinatie

Huidvaccinatie

IDAL is de afkorting voor Intra Dermal Applicator of Liquids. Het is een naaldloos injectiesysteem dat speciaal...

Coli en Clostridium diarree

Coli en Clostridium diarree

Escherichia coli (E. coli) en Clostridium perfringens zijn bacteriën die geboortediarree veroorzaken bij...

Circo

PCV2 staat voor Porcine Circovirus type 2, vaak afgekort tot Circo. Het is een minuscuul virus, dat de...

Berenmanagement

Vanwege welzijnsredenen worden er tegenwoordig steeds meer ongecastreerde beren gehouden. Berengeur en ongewenst...

Batch Management

Batch Management

Batch management is het structureren van de productiegroepen op een varkensvermeerderingsbedrijf. De voordelen...

APP

APP

APP staat voor Actinobacillus pleuropneumoniae. Het is een bacteriële aandoening die acute en chronische...

Video's rundveedierenarts

In deze korte video’s licht erkende rundveedierenarts Ruben Tolboom (Dierenkliniek Deventer) binnen 100 seconden een gezondheidsvraag toe en geeft handige tips.

Vliegen- en knuttenbestrijding

In ruim anderhalve minuut praat dierenarts Ruben Tolboom je bij over actuele thema’s in de gezondheidszorg van...

Uierontsteking

Ontsteking van de melkklieren levert veel ongemak op voor koe en veehouder. Het wordt meestal veroorzaakt door...

Tochtig spuiten

Tochtig spuiten

Tochtig spuiten is het gele lichaam door een injectie laten verdwijnen, waardoor het rund tochtig wordt. Het kan...

Pijnbestrijding bij mastitis

De pijn en de weefselschade bij mastitis wordt vaak onderschat. Voor een betere genezing en welzijn van de koe...

Luchtwegproblemen bij jongvee

BRD (Bovine Respiratory Disease) staat voor luchtwegproblemen bij jongvee. Dit kan op korte en lange termijn...

Ketose

Ketose

Ketose, of slepende melkziekte, is een aandoening die voornamelijk in het begin van de lactatie optreedt door...

Kalverdiarree

In de darm van het kalf bestaat een nauw evenwicht tussen de opname van voedingsstoffen, vocht en de afgifte van...

Vruchtbaarheid

Goede vruchtbaarheid

Voor gezonde koeien én een gezond bedrijf moet de tussenkalftijd binnen de perken blijven. Een veehouder heeft...

Droogzetten

Droogzetten herstelt het uierweefsel voor een nieuwe lactatie. Droogstandsbehandelingen genezen bestaande...

Coccidiose

Coccidiose

Coccidiose is een parasitaire infectie, die diarree, vermagering en daarmee groeivertraging veroorzaakt bij...

BVD

BVD

Boviene Virus Diarree, kortweg BVD, is een besmettelijke virusziekte die op een derde van de bedrijven voor...