AlgemeenAchtergrond

1 miljoen voor ommetjes

Nederlanders zouden vaker dicht bij huis een ommetje in de natuur moeten maken, vindt minister Gerda Verburg (LNV).

Ze trok vandaag 1 miljoen euro extra uit om wandelen op en naar het platteland te stimuleren.

Het geld is onder meer voor boeren die hun land geschikt maken en openstellen voor deze ommetjes. De minister tast eveneens in de buidel (3,7 miljoen) voor herstel van het landschap en om mensen meer te betrekken bij de natuur.

Staatsbosbeheer ontvangt 1 miljoen om bijvoorbeeld Landschap Elswout (Noord-Holland) en Heuvelland (Limburg) te verbeteren. Eenzelfde bedrag is gereserveerd voor een nieuwe subsidie voor gemeenten die plannen hebben voor landschapsontwikkeling. En ook is er 1 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van goede groene initiatieven van particulieren.

Volgens de minister is samenwerking hard nodig om landschap en natuur overeind te houden tussen onder meer oprukkende bedrijventerreinen en woonwijken.

Beheer
WP Admin