Weiland dat is ingericht voor weidevogels. De Europese Commissie wil nieuwe regels, waarbij er verplichte doelen komen voor weidevogels en het vernatten van veenweidegebieden. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Grote verdeeldheid in Europa over natuurherstel

De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn ernstig verdeeld over de nieuwe verordening voor natuurherstel. De Europese Commissie wil de nieuwe regels, waarbij er verplichte doelen komen voor weidevogels en het vernatten van veenweidegebieden, snel invoeren. Maar onder andere Nederland verzet zich tegen de plannen.

 

De nieuwe richtlijn gaat om meer dan alleen natuurbehoud, aldus de Europese Commissie. In het voorstel zijn, voor het eerst, wettelijk bindende doelen opgenomen om beschadigde natuur te herstellen en het biodiversiteitsverlies om te buigen. Deze zijn erop gericht het probleem van verschillende kanten aan te pakken. De belangrijkste hiervan is om 20% van de Europese natuur, zowel ter land als ter zee, te herstellen voor 2030. Dit moet daarna toenemen tot 100% in 2050. Hiervoor heeft de Commissie zo’n € 100 miljard uitgetrokken.

 

Weinig animo

In Den Haag leidde de aankondiging van de nieuwe wet eerder al tot veel discussie. Dit komt vooral door het zogenoemde ‘verslechteringsverbod’. Dit houdt in dat herstelde groene ruimte tegen 2030 niet meer netto achteruit mag gaan, ook wanneer dit landbouwgrond of stedelijk gebied betreft. Zowel de regering als de Tweede Kamer gaven al aan dat het hierdoor moeilijker zal worden vergunningen uit te geven, bijvoorbeeld in de bouw.

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) herhaalde de Haagse zorgen nog maar eens tijdens een bijeenkomst afgelopen week in Brussel. “Nederland zit op dit moment op slot”, stelt hij. “In een land met een chronisch ruimtegebrek kan dit voorstel er niet nog ‘overheen’.

Onvoldoende gesproken met boeren

 

Maar ook de rest van het Europees Parlement is niet erg enthousiast. Zeker de rechtse en conservatieve fracties in het parlement gaven aan veel problemen te hebben met het voorstel zoals het nu op tafel ligt. Volgens Peter Liese, Duits lid van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), waar ook het CDA en de ChristenUnie bij zijn aangesloten, is er niet genoeg dialoog met landeigenaren en boeren die rechtstreeks door de nieuwe wet zullen worden getroffen. Hij waarschuwde dat zijn christendemocratische fractie het huidige voorstel niet steunt. En die steun is van belang, want de christendemocraten zijn de grootste fractie in het parlement.

 

Maar er is ook een tegengeluid, dat juist aangeeft dat de huidige doelstelling van 20% herstel niet ver genoeg gaat. César Luena, Spaans Europarlementariër van de sociaaldemocratische fractie S&D, zou graag zien dat dit wordt verhoogd naar dertig procent.

 

Wet natuurherstel nog geen gelopen race

Met al deze verschillende standpunten kan de stemming in het Europees Parlement over de nieuwe natuurherstelwet aankomende juni nog wel eens een spannende worden. Voor die tijd zullen de Zweden, momenteel EU-voorzitter, tijdens een bijeenkomst van alle EU-ministers van milieu eerder die maand nog proberen de neuzen van de lidstaten dezelfde kant op te krijgen. Wanneer de Spanjaarden vanaf juli het voorzittersstokje overnemen, zullen de besprekingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten worden voortgezet. Als er al een akkoord wordt bereikt, zal dat niet voor het eind van het jaar zijn.

Lees ook: Natuurorganisaties: zwak Europese natuurherstelwet niet af

Reacties

  1. 4200 ha voor een bruinkool groeve net over de grens in Duitsland met optie voor uitbreiding naar 8500 ha mag wel.

    En weidevogels en de wolf tja.

Beheer
WP Admin