Partner
Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter van NVM Agrarisch & Landelijk. “De sterk gestegen energie- en voerprijzen zetten flinke druk op de agrarische sector." - Foto: NVM AlgemeenPartner

​NVM: grond wordt goed betaald, melkveehouderij in trek

In de eerste helft van 2022 stegen de grondprijzen flink, met name van akkerbouwland. In de veehouderij en tuinbouw zijn de eerste gevolgen van het stikstofdossier en de hoge energieprijzen zichtbaar.

Dit blijkt uit het onlangs verschenen, periodieke rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk, over het eerste halfjaar van 2022.

Grond blijft aantrekkelijk: de gemiddelde prijs van grasland steeg in het eerste half jaar 2022 naar ruim € 64.000 per hectare, een toename van 4% ten opzichte van 2021. Akkerbouwland noteert een hogere stijging, met gemiddeld 8,5% naar € 80.000 per hectare in de eerste helft van 2022. Ook wisselden relatief veel veehouderijen van eigenaar.

De NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars verkochten in de eerste helft van 2022 al 45 melkveebedrijven, 9 vleeskalverhouderijen en 9 varkensbedrijven, tegen respectievelijk 74, 16 en 12 gedurende héél vorig jaar. Het aantal te koop staande varkenshouderijen daalde wel naar 30; het laagste niveau tot nu toe. De sector lijkt af te wachten hoe de opkoopregelingen gaan uitpakken.

Perspectief

“De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 laten een wisselend beeld zien in de diverse sectoren”, zegt Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter van NVM Agrarisch & Landelijk. “De sterk gestegen energie- en voerprijzen zetten flinke druk op de agrarische sector. Ook de stikstofdiscussie werd overal gevoeld. Het perspectief, ook in de vorige maand gepresenteerde miljoenennota, ontbreekt of is onduidelijk. Dat knelt en houdt ondernemingsbeslissingen tegen. Het kabinet wil komen tot een toekomstbestendige duurzame landbouw en een waardevol landelijk gebied. Dat is een gezond uitgangspunt en het is essentieel voor het businessmodel van de boer en tuinder.”

Weinig innovatie

“Wat wel opvalt, is dat er weinig wordt ingezet op innovatie en aanpassingen in de bedrijfsvoering”, vervolgt Ebbers. “Terwijl er veel oplossingen voorhanden zijn. De Nederlandse agrarische sector is toonaangevend. Dat kan niet zonder innovatie. De sectoren willen daarbij weten waar ze aan toe zijn. De recente aanbevelingen van de heer Remkes lijken in ieder geval de denklijn te doorbreken dat dit slechts een agrarisch probleem is. We zullen als land gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten. Er is echter nog veel onduidelijk. Wanneer het over piekbelasters gaat, klinkt het allemaal nogal technocratisch, terwijl achter ieder bedrijf een hardwerkend gezin zit.”

Een nijpend en niet te negeren pijnpunt zijn de extreme energiekosten voor de glastuinbouw, benadrukt Ebbers. “Dat bedreigt de continuïteit. We zien dat er halverwege dit jaar 15 bedrijven verkocht zijn en er zo’n 35 te koop staan. Daarmee zet de daling die in 2015 is begonnen zich voort.”

Stijgend aanbod landelijke woningen

De krapte op de markt voor landelijke woningen ontspant zich voor het eerst in acht jaar. Medio 2022 staan ruim 1.600 landelijke woningen te koop, een stijging van 16% ten opzichte van medio 2021. Het ruimere aanbod heeft nog geen effect op de verkoopprijs. Die lag in de eerste helft van 2022 ruim 5% hoger dan in 2021.

Wel ziet NVM dat het stikstofbeleid effect heeft op de rest van de woningmarkt, besluit Ebbers: “Het stikstofbeleid raakt niet alleen de landbouw maar ook andere sectoren zoals de vereiste nieuwbouw van woningen en de ontwikkeling van commercieel vastgoedprojecten. Het stikstofdossier dreigt daarmee gewenste veranderingen in de Nederlandse samenleving op slot te zetten met ingrijpende planologische en economische consequenties als gevolg.”

Download het gehele rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk.

Beheer
WP Admin