Wat vind jij ervan?

Brandveilige stallen komen eindelijk in zicht. Of niet?

3


De eisen aan brandveilige stallen worden verhoogd. Eindelijk zetten we stappen vooruit!
Dieren zijn belangrijker dan dingen en verdienen dus meer bescherming dan bijvoorbeeld ijskasten of bankstellen. Daarom moeten veestallen voortaan brandveiliger gebouwd worden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ), mede namens de ministers Blok van Wonen en Rijksdienst en Opstelten van Veiligheid en Justitie, in een brief aan de Tweede Kamer.
Zo moet bij de nieuwbouw van stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of installaties staan, de technische ruimte, minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat namelijk vaak in deze ruimte, onder meer door kortsluiting. Ook moeten de materialen (constructieonderdelen van en aankleding in stallen) bij nieuwbouw en verbouw voortaan voldoen aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal brandklasse B). Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze materialen.
De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR) en LTO Nederland vinden dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Deze partijen stellen voor om in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie met de genoemde brandveiligheidseisen aan te scherpen. Dit voorstel nemen de bewindslieden nu over.
Geisoleerde dak- en gevelpanelen worden voorzien van een brandveilige PIR hardschuim isolatiekern. PIR-isolatie heeft een uitstekende isolatiewaarde waardoor een geringe dikte van het milieuverantwoorde isolatiemateriaal nodig is. In tegenstelling tot PUR-isolatie en standaard PIR-isolatie, draagt het FIREsafe PIR isolatieschuim niet bij aan branduitbreiding. Bij direct contact met vuur ‘verschroeit’ het oppervlaktemateriaal kortstondig en vormt het direct een koollaag waardoor de isolatiekern wordt afgeschermd van de vlammen en intact blijft.
Brandveilig bouwen is van levensbelang voor mens en dier. Verantwoorde materialen zijn uitvoerig getest en beoordeeld door externe Europese partijen. Vraagt u altijd naar een compleet testrapport waarin het brandgedrag en de behaalde brandwerendheid uitvoerig en juist worden beschreven zodat deze representatief is voor de toepassing die u gaat (laten) uitvoeren.
Geisoleerde dak- en gevelpanelen van Kingspan voldoen ruimschoots aan de Europese brandklasse B-s2-d0. Omdat de spreiding van resultaten binnen de B-klasse erg groot is voldoen vele materialen aan deze klasse. FIREsafe PIR-isolatieschuim presteert significant beter dan de grenswaardes van de Europese regelgeving en dit weten de gerespecteerde agrarische verzekeraars te waarderen. Door een nieuwe schuimtechnologie die zelfstandig werd ontwikkeld is een groot deel van het assortiment geisoleerde dak- en gevelpanelen optioneel (aan een prijstoeslag) leverbaar conform de Europese brandklasse B-s1-d0 hetgeen de toepasbaarheid van FIREsafe PIR-isolatieschuim nog groter maakt.

Laatste reacties

  • vincent.blokhuis

    Wilt u dit medium niet gebruiken om er gratis en goedkoop reclame op te maken. Agrarische ondernemers doorzien dit heel makkelijk als eenzijdig en weinig betrouwbaar.

  • frank.donkers

    Eerlijke en objectieve informatie is wat de agrarische ondernemers op prijs stellen.

  • r.vanloo

    Brandwerend, Brand bestrijding, Maar misschien wel belangrijker Branddetectie. Naar aanleiding van een verzoek van de enkele verzekeringen aan de fabrikanten van klimaat Computers voor het ontwikkelen van een mogelijkheid om een beginnen de brand te detecteren is er door een aantal fabrikanten een nieuw systeem in of reeds ontwikkeld om een beginnende brand te detecteren. En bij een beginnen de brand word bedoelt een zeer kleine brand. Die door drijver (boer) zelf gedoofd kan worden. De aanpassing bestaat uit het plaatsen van enkele temperatuur-sensoren in de stal ( afdelingen, gang, opslag enz.) dit zijn de zelfde temperatuur sensoren zoals reeds in de afdelingen wordt gebruikt. Voor een relatieve lage investering is het mogelijk om dit te realiseren. (Temperatuur-sensoren , bekabeling en eventueel extra sensor-ingangen ).Een strategische plaatsing van de sensoren bleek in de praktijk belangrijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.