Wat vind jij ervan?

Overheid stelt strengere brandveiligheidseisen aan stallen

0


Brandveilige Kingspan isolatie loopt vooruit op nieuwe regelgeving 2014
Dieren zijn belangrijker dan dingen en verdienen dus meer bescherming dan bijvoorbeeld ijskasten of bankstellen. Daarom moeten veestallen voortaan brandveiliger gebouwd worden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ), mede namens de ministers Blok van Wonen en Rijksdienst en Opstelten van Veiligheid en Justitie, in een brief aan de Tweede Kamer.
Zo moet bij de nieuwbouw van stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of installaties staan, de technische ruimte, minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat namelijk vaak in deze ruimte, onder meer door kortsluiting. Ook moeten de materialen (constructieonderdelen van en aankleding in stallen) bij nieuwbouw en verbouw voortaan voldoen aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal brandklasse B). Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze materialen.
De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR) en LTO Nederland vinden dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Deze partijen stellen voor om in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie met de genoemde brandveiligheidseisen aan te scherpen. Dit voorstel nemen de bewindslieden nu over.
Geisoleerde dak- en gevelpanelen worden voorzien van een brandveilige PIR hardschuim isolatiekern. PIR-isolatie heeft een uitstekende isolatiewaarde waardoor een geringe dikte van het milieuverantwoorde isolatiemateriaal nodig is. In tegenstelling tot PUR-isolatie en standaard PIR-isolatie, draagt het FIREsafe PIR isolatieschuim niet bij aan branduitbreiding. Bij direct contact met vuur ‘verschroeit’ het oppervlaktemateriaal kortstondig en vormt het direct een koollaag waardoor de isolatiekern wordt afgeschermd van de vlammen en intact blijft.
Brandveilig bouwen is van levensbelang voor mens en dier. Verantwoorde materialen zijn uitvoerig getest en beoordeeld door externe Europese partijen. Vraagt u altijd naar een compleet testrapport waarin het brandgedrag en de behaalde brandwerendheid uitvoerig en juist worden beschreven zodat deze representatief is voor de toepassing die u gaat (laten) uitvoeren.
Geisoleerde dak- en gevelpanelen van Kingspan voldoen ruimschoots aan de Europese brandklasse B-s2-d0. Omdat de spreiding van resultaten binnen de B-klasse erg groot is voldoen vele materialen aan deze klasse. FIREsafe PIR-isolatieschuim presteert significant beter dan de grenswaardes van de Europese regelgeving en dit weten de gerespecteerde agrarische verzekeraars te waarderen. Door een nieuwe schuimtechnologie die zelfstandig werd ontwikkeld is een groot deel van het assortiment geisoleerde dak- en gevelpanelen optioneel (aan een prijstoeslag) leverbaar conform de Europese brandklasse B-s1-d0 hetgeen de toepasbaarheid van FIREsafe PIR-isolatieschuim nog groter maakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.