Wat vind jij ervan?

De Trends van 2013, welke telt voor jullie mee?

4


Gisteren is de Boerderij 'Trends 2013' bij onze lezers op de mat gevallen. Heb jij de trends van 2013 al bekeken? Naar welke trend kijkt de mechanisatiesector?

Onderwerpen 2013:
Voerprijzen blijven hoog
Na kip de Krulstaart
Hoe kom ik aan geld
Export groeit niet vanzelf
Zoeken naar grond
Opmars zonnestroom
Mest blijft hekel punt
Meer samenwerking
Minder bedrijfstoeslag
Techniek stoot door
Nieuwe merken in beeld
Snel kleur bekennen
Centrale rol voor apps
Meer oudere boeren
Inspelen op natte oogst

Laatste reacties

 • Bluebell Peace Mountainman

  Volgens mij is de allergrootste trend voor de boer van de toekomst, dat zijzelf de energie zullen genereren voor alle gebruik van de activiteiten op de boerderij. Denk daarbij aan biogas voor de tractor en warm houden van huis of kas. Of zelfs het scheiden van het geproduceerde biogas(uit mest en restafval producten) in waterstof en co2, waarbij de co2 in de kassen en de waterstof voor de tractor gebruikt gaat worden. Autarkisch boeren dus door organische of biologische (dynamische)boerenbedrijven.
  http://youtu.be/ccUsibjyUzw
  gjtuinen.wix.com/tuinontwerp

 • Bluebell Peace Mountainman

  Nu zag ik vanavond weer op het NOS journaal dat de Europese unie zal gaan bezuinigen op de subsidies voor bovenstaande ontwikkelingen. Onbegrijpelijk!! Want modernisering en voorbereiding op de toekomst van het boerenbedrijf is noodzakelijk voor het behoud van onze economie en voedselvoorziening.

 • pietbongers

  hallo BPMMAN modernisering wil toch niet zomaar zeggen groot en meer ,ik denk meer in kleinere kring lopen produceren voor omgeving ,dan klopt de landbouw subsidie beter en schilt een hoop gesleep met voer dieren en mest , het is maar de vraag of alle hulp stoffen naar nederland moeten komen en vervolgens 70 % exporteren omdat we het niet op kunnen ,maar vervolgens wel alle afval stoffen binnen onze grenzen willen houden ,omdat terug brengen van waar voedsel vooe onze dieren van af kwam te veel kost .
  dan krijg je wel kleinere stroom van geld maar er blijft wel meer over voor boer op zich en dat is voor ons toch het doel ,en niet om de handel in stand te houden .

 • Bluebell Peace Mountainman

  Autarkisch wil zeggen; lokaal produceren en lokaal consumeren. Met modernisering doel ik op het kunnen voorzien in de eigen energie behoeftes, bv dmv biovergistings installaties. Dat zijn dure oplossingen voor mest overschotten, maar op de langere termijn levert het verzelfstandiging van het boerenbedrijf op. Op deze noodzakelijke transities binnen het boerenbedrijf voor een meer duurzame voedsel voorziening, zijn dus grotere investeringen nodig, welke de meeste bedrijven niet in kas hebben. En dus zijn de subsidies hiervoor onontbeerlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.