Wat vind jij ervan?

Voorstellen mestverwerking melkvee, varkens en pluimvee

1


Het kabinet overweegt om vanaf 2015 dierrechten in te voeren voor melkvee, varkens en pluimvee.
Volgens Dijksma ligt het voor de hand om bij afschaffing van het melkquotum dierrechten in te voeren voor de sector, om ongecontroleerde groei te voorkomen.
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende mestverwerking ligt bij de sector zelf en eind dit jaar beoordeeld Dijsma of er voldoende concrete voorstellen voor mestverwerking zijn.
Wat zouden jullie graag zien of willen voorstellen? Wat is volgens jullie dé oplossing?

Eén reactie

  • gerrit coppens
    Panellid

    De regering heeft destijds crisis wetgeving ingevoerd. Hierdoor kon infrastructuur versneld aangelegd worden. Democratie werd niet echt buiten spel gezet, maar de besluitlijnen werden een stuk korter zodat en minder bezwaarmogenlijkheden kwamen. Ik denk dat mestverwerking ook onder de crisis wetgeving gebracht moet worden. Vanuit de sector zijn, denk ik, voldoende initiatieven om mestverwerking te starten. De sector voldoet dus aan de eisen die de rijksoverheid stelt. Veel gemeentes echter wijzen naar de buurgemeente als mogelijke vestigingsplaats. De kans is derhalve heel reel dat er in 2015 geen kruiwagen mest verwerkt wordt omdat alle initiatieven ergens bij de lagere overheden in procedure liggen. Sector wordt met alle initiatieven dadelijk toch kind van de rekening als lagere overheden dwars (blijven) liggen

Of registreer je om te kunnen reageren.