Wat vind jij ervan?

Mest opslaan buiten de stal?

0


Op het bericht op Boerderij.nl over de dood van 100 varkens door waterstofsulfide kwam een discussie los. Een opmerking die mij opviel was de reactie van W Geverink. Hij vond dat het beter zou zijn voor de varkens, de mensen en voor de stal dat de mest buiten de stal wordt opgeslagen. 'De beste varkensstal waar ik ooit in gewerkt heb was er een met een mestschuif onder de roosters. iedere twee dagen werd er geschoven en de mest ging via een verzamelput rechtstreeks naar buiten de mestopslag in. Onder mijn eigen stal zit een drie weken opslag.'
Hier kwam een reactie op dat een mestsilo ook zo veilig nog niet is.

Het is wel een feit dat Zwavelwaterstof in hoge concentraties rookloos is (in lage concentraties is de geur vergelijkbaar met rotte eieren) en dus in dit geval in de stal nooit geroken kan zijn.

Om terug te komen op mijn begin vraag: Mest opslaan buiten de stal, of toch in de stal opslaan? En vooral: Waarom?


Of registreer je om te kunnen reageren.