Wat vind jij ervan?

Timac Agro
Bedrijf

Meststoffen Activ’N van TIMAC Agro

0


Dit najaar introduceert TIMAC Agro een nieuwe productlijn in de markt onder het productlabel Activ’N. Deze is geformuleerd vanuit een innovatieve nieuwe fabricage technologie met de naam N-Process. Alle meststoffen geproduceerd middels deze technologie zullen herkenbaar zijn aan de toevoeging N-Process.
De Activ’N lijn zal bestaan uit een assortiment N, NP, NK en NPK formules waarbij de merknaam Sulfammo als aanduiding voor de stikstof-zwavel + magnesium meststoffen zal blijven bestaan.

Stikstofbemesting: een kwestie van efficiëntie
Wetgeving en duurzaamheid noodzaakt ons om op een verstandige wijze om te gaan met onze bemesting. Vooral op het gebied van stikstofbemesting zijn verliezen door vervluchtiging en uitspoeling beperkend naar kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst. Beperking van deze verliezen en verbetering van de stikstofefficiëntie van de kunstmest is het meest voor de hand liggend. Middels toevoegingen of de keuze van de stikstofbron worden in de praktijk manieren gezocht om de efficiëntie te verhogen en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

N-process: Een innovatief industrieel proces
Door het innoverende vermogen van Groep Roullier’s R&D is het TIMAC Agro mogelijk gemaakt via een innovatief fabricageproces een nieuwe stap te zetten in de verbetering van de stikstofefficiëntie. Door het veranderde fabricageproces is men erin geslaagd om een organisch minerale-matrix te vormen, in de kunstmestkorrel, waardoor de stikstof wordt afgeschermd en er een gefaseerde afgifte van stikstof aan de bodem plaats vindt. Hierdoor is er per direct een lagere concentratie aanwezig, zal de stikstof zich meer kunnen binden aan het klei-humus complex en zijn er lagere verliezen door vervluchtiging en uitspoeling.
De Activ’N meststoffen positioneren zich dus als efficiënt en duurzaam in het gebruik, voor boer en teler.Activ’N: beperken van de verliezen door stikstof te beschermen
Het N-process fabricageproces zorgt voor een intense menging en binding van de primaire grondstoffen. Hierdoor ontstaat een perfecte blend in de korrel en bestaat er geen kans op ontmenging en ongelijke verdeling bij toepassing van de meststof.
Door het tijdens de fabricage vormen van een organisch minerale-matrix rond de stikstoffractie in de korrel, wordt deze beter beschermd en komt gelijkmatige beschikbaar.

Hiernaast samengevat onderzoek laat 15% minder uitspoeling (t.o.v. ammoniumnitraat) en een reductie van 50% in vervluchtiging (ureum) zien.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.