Wat vind jij ervan?

Keydollar
Bedrijf

Composteringssysteem dikke fractie mest Keydollar

7

Keydollar BV, specialist op het gebied van mestscheiding en mestbewerking, werkt samen met Eurobagging aan een nieuw composteringsysteem voor stapelbare mestsoorten. Het eenvoudige systeem, waarbij dikke fractie mest gecontroleerd wordt gecomposteerd in plastic slurven, lijkt zeer geschikt voor mestbewerking op bedrijfsniveau. Het systeem kan een toevoeging zijn op het gebied van het completeren van de mineralenkringloop en kan wellicht worden gebruikt bij het gereedmaken voor export. Ook kan het systeem goed gebruikt worden voor de compostering van gescheiden mest voor boxstrooisel in geval het product tijdelijk opgeslagen moet worden.

Keydollar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Eurobagging dat ruime ervaring heeft met het composteren van producten in folieslurven. Het nieuwe composteringsysteem moet in staat zijn verschillende mestproducten te composteren waaronder dikke fractie rundveemest, dikke fractie digestaat (uit vergisters), maar ook stromest producten. Hierbij zal het composteringsproces op unieke wijze worden geregistreerd en bijgestuurd. Zo kan op boerderijschaal onder Nederlandse omstandigheden mest worden gecomposteerd en een homogeen product worden verkregen.

De eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Zowel de ingaande mestproducten als de uitgaande compostsoorten worden doorlopend onderzocht op fysische samenstelling en deeltjesgrootte, maar ook op kiemgetal en verschillende soorten bacteriën. Op deze manier word helder in kaart gebracht hoe het proces verloopt. Dit zou niet alleen een toevoeging kunnen zijn in het verbeteren van de mineralenkringloop, ook een toepassing in de opslag van boxstrooisel uit dikke fractie rundveemest kan interessant zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Laatste reacties

 • bertus uitslag

  ik werk al ongeveer 3jaar met dynamisch voeren onze productie is niet meer hoger geworden .maar de krachtvoer hoeveelheid is gedaald.Dinamisch voeren probeerd een optimale krachtvoergift bij een zo hoog mogelijke productie te geven, dit is ook afhankelijk van je kuilvoer,en nog een stukje gemak je hoeft niet steeds zelf de krachtvoergift te veranderen

 • Wijnand Hogenkamp

  Volgens mij is het zo dat je met iets minder krachtvoer een nagenoeg gelijke melkproductie hebt. Je voert dan niet álle koeien minder brok, maar door DV is er een soort van herverdeling van de totale krachtvoergift waarbij er naar de reactie van de koe wordt gekeken (in melkgift en gehalten) en op basis daarvan bepaald wordt of een koe dat beetje extra krachtvoer nuttig besteedt of juist niet. Bij iets minder krachtvoer over de hele koppel gerekend zullen de koeien dus wel iets meer ruwvoer vreten, want ze kunnen niet van de lucht produceren :-). Het komt erop neer dat het aandeel melk geproduceerd op basis van eigen ruwvoer toeneemt. Daarmee neemt dus ook de benutting van je eigen voer iets toe. Gunstig in BEX? Wellicht dat specialisten op gebied van dynamisch voeren hier nog iets aan toe kunnen voegen?

 • jan1

  Als je al behoorlijk scherp voert, is het maar de vraag of het voor de koe gunstig is om nog meer krachtvoer te besparen. In de loop der jaren is het dynamisch voeren wel veranderd en ook verbeterd, in het begin vond ik het maar niks.
  Voer zelf nu ongeveer 1.5 jaar met de module "Saldovoeren" van Uniform-Agri. In het eerste begin ging men er ook van uit dat het krachtvoer zou besparen en dat kan ook. Maar dat zeggen ze nu al niet meer, ze gaan er nu van uit dat het krachtvoer beter verdeeld wordt onder de koeien. De module draait op de eigen computer en je heb zelf in de hand wat je doet. De onderstaande link is een demofilmpje van saldovoeren.
  www2.uniform-agri.com/.../Management+Saldovoeren

 • frankverhoeven

  BEX moet je hier gebruiken als toets of het dynamisch voeren daadwerkelijk heeft geleid tot lagere voeraankopen. Want alleen een jaarlijkse input/output berekening gedeeld door het aantal melkkoeien laat zien of je daadwerkelijk verbeterd of efficienter bent. Al die korte termijn berekeningetjes van de voerverkopers (ingezoomed op een groepje koeien of een paar dagen)...die vertroebelen de zaak alleen maar.

 • jan1

  Ik vind het wel heel moeilijk om vanauit bex te zeggen dat dynamisch voeren heeft gewerkt.
  Goed voeren is belangrijker dan te scherp voeren. Als je de koeien te scherp voert kom je jezelf altijd weer tegen. Iedereen zit te hameren op de krachtvoerkosten, eigenlijk is dat helemaal fout. Men zou met voerkosten ( kracht en ruwvoer ) moeten rekenen. die ene cent krachtvoer kosten die er te sparen valt kun je veel makkelijker besparen in bv. opfokkosten. Hierin zijn de verschillen veel groter.

 • jstut

  Goed voeren, is een keuze tussen een juiste krachtvoer/ ruwvoer verhouding deze zal er bij nodig zijn. Bij dynamisch voeren moet je de ruwvoer opnamen goed in de gaten moeten houden. Dit is echter moeilijk om dit nog per dier te controleren. Je zult dus altijd een veilige boven grens van de krachtvoer gift moeten instellen. Om melk te laten produceren gaat het er om dit tegen zolaag mogelijke kostenprijs te kunnen doen. Dit kan alleen met een gezonde veestapel. Dit zal voor ieder bedrijf opzich zelf anders zijn, de mogelijkheden om goedkoop en gezond te produceren. Men praat tegenwoordig over voerefficentie, dit cijfer zou op 1,50 optimaal zijn. Maar is dit werkelijk zo?? Als je voergetal dus op 1,20 ligt dan zou je dus altijd meer krachtvoer moeten voeren. Dit is natuurlijk ook niet zo. Alhoewel 1 kg ds. krachtvoer letterlijk een getal geeft van +-2.20 opleverd. Maar als je op je bedrijf veel grond ter beschikking hebt en dus ruim in het ruwvoer zit, kan een lager getal wel eens een lager kostprijs geven. Getallen zijn leuk maar nogmaals voor een ieder zijn de omstandigheden anders. Een goed gemiddelde bestaat niet. Op de L.L.S in Amstelveen stelde ik aan onze bemestingsleraar, toen der tijd Meneer den Hartog, in de eerste les die ik van hem kreeg de volgende vraag: wat is een gemiddelde?? Zijn antwoord was het volgende, DAT IS NIKS. Daarbij vertelde hij het volgende verhaal: Een jager schiet met zijn geweer eerst kort voor een haas langs en met zijn tweede schot er kort achterlangs. Gemiddeld had hij het haas geraakt maar hij ging zonder haas naar huis. Dus rendement uit voer, ligt bedrijf voor veel bedrijven anders. Het blijft echter wel de kunst om uit dat ruwvoer de maximaal rendement te halen. Maak van VEM dus Voerder Eenheid Melk en geen Voeder Eenheid Mest.

 • whav

  Voor een optimale melkproductie is voeren en drinken belangrijk.
  Om melk te kunnen produceren heeft een koe ongeveer 4 maal zoveel water nodig.
  Zorg dus dat het water van voldoende kwaliteit is.
  Lees de info daaromtrent op de site www.veedrinkwagen.nl

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.