Wat vind jij ervan?

Samengaan ZLTO, LTO Noord en LLTB

1


Het aantal boeren loopt terug en in de politiek lijkt de aandacht voor de landbouw te verslappen, getuige het schrappen van de naam landbouw uit de naamgeving van het ministerie. Is het verstandig/denkbaar dat de belangenbehartigers ZLTO, LTO Noord en LLB samengaan om de boerenlobby te versterken?

Eén reactie

  • gerrit coppens
    Panellid

    Dat heeft geen toegevoegde waarde. De voor de nationale en europese politiek relevante onderwerpen worden binnen de koepel LTO afgestemd en uitgedragen. Door de bestuurslaag op (inter)provinciaal niveau te handhaven blijven bestuurders benaderbaar en aanspreekbaar voor de leden wat de daadkracht kan bevorderen. Het zou denk ik wel goed zijn dat de sector groepen en de onafhankelijke vakbonden meer dingen afstemmen zodat op dat niveau de politiek de groepen tegen elkaar uit speelt

Of registreer je om te kunnen reageren.