Wat vind jij ervan?

RINAGRO
Bedrijf

AgriMestMix voor hogere organische stof

12


Een praktische win-win situatie voor een Friese veehouder en akkerbouwer.

Melkveehouder Zeinstra en akkerbouwer Terpstra uit het Friese Peins hebben in de afgelopen vijf jaren positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van AgriMestMix. Inmiddels is deze methode van drijfmestverbetering een basis voor hun intensieve samenwerking. En dat ondanks de afstand (ca. 1 km) tussen beide bedrijven. Volgens Zeinstra is de drijfmest gemakkelijker te mixen en homogeen uit te pompen. Z’n loonwerker merkt dit ook bij het uitrijden in het voorjaar met de sleepslangbemester. Verder constateert Zeinstra een stijgend organische stofgehalte in de bodem en minder verbranding van het gras (na bemesting). Vergelijkbare effecten van met AgriMestMix behandelde drijfmest komen naar voren bij akkerbouwer Terpstra. Hij had voorheen met meerdere veehouders samengewerkt. Bovendien had hij verschillende methoden (stro, kippemest, compost, etc.) toegepast om de organische stof in de bodem te verbeteren. Er kwamen echter pas daadwerkelijke verbeteringen van de bodemvruchtbaarheid na het toedienen van behandelde drijfmest van melkveehouder Zeinstra. Terpstra vertelt: “Ik ben snel omhoog gegaan met m’n organische stof, zoals ook blijkt uit grondmonsteranalyses. In de praktijk zie je ook een verhoogd bodemleven, bijv. door meer wormen in de grond. Door de veranderingen die plaatsgevonden hebben in de mest, komt in de bodem het fosfaat beschikbaar en wordt de fosfaatopname door de plant gestimuleerd. Direct gevolg is meer wortelvorming, m.n. haarwortels. Deze haarwortels zorgen voor een hoger organisch stofgehalte in de bodem. Door onderzoek wordt dit ook bevestigd. En na het mestinjecteren is er minder stank en een snellere stikstofwerking in vergelijking met normale drijfmest.” Dit zijn de belangrijkste resultaten van behandelde drijfmest die op beide bedrijven geconstateerd worden.Unieke situatie met een lange termijn visie
Volgens Zeinstra is deze samenwerking uniek. Binnen de huidige mestwetgeving heeft hij nu plaatsingsruimte bij een buurman en kan hij dus gebruik maken van het boer-boer transport. Naast deze bewuste aandacht voor bemesting zorgt Zeinstra ook voor een evenwichtige rantsoensamenstelling. Veel stro in het rantsoen geeft ook relatief veel ruwe celstof in de mest. Zeinstra geeft als toelichting: “Dit gezondheidsaspect bij de diervoeding heeft ook weer een positief effect op de omzettingen in de behandelde drijfmest. Want AgriMestMix zorgt ervoor, dat deze ruwe celstof verder wordt afgebroken tijdens de opslagperiode opdat er een homogene mest ontstaat”. Zeinstra neemt deze zomer een nieuwe ligboxenstal in gebruik. De veestapel wordt dan uitgebreid van 150 naar ca. 210 melkkoeien. Het bedrijf omvat 54 ha. grasland.

Bodemstructuur geeft besparing N-gift
Bij Terpstra wordt de wintertarwe in het voorjaar bemest met behandelde drijfmest. Zijn bodem heeft echter een hoge stikstofnalevering door het gebruik van de behandelde drijfmest. Daardoor bereikt hij een goede groei en opbrengst zonder aanvullende kunstmestaankopen. Verder constateert Terpstra: “Percelen die over meerdere jaren tijdens een natte herfst verreden zijn, hebben sneller hun bodemstructuur weer op orde. En toen ik vroeger onbehandelde drijfmest gebruikte kwam twee jaar na het omploegen het oude grasland gewoon weer naar boven. Met de behandelde drijfmest wordt de graszode nu direct omgezet door het actieve bodemleven. Er ontstaat een rulle bodemstructuur met als gevolg een betere beworteling van mijn gewassen”. Het akkerbouwbedrijf van Terpstra omvat 80 ha op zeeklei (van 25 à 30% afslibbaar) en is sterk gericht op de pootaardappelteelt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw bericht.

Laatste reacties

 • Alette

  Om de discussie centraal te houden, zie ook: connect.boerderij.nl/.../323.aspx. Graag daar reageren.

 • Sanne Laarden

  <p>Is dat wel zo. In de praktijk kom je geen boeren tegen die met Agrimestmix maar met minder kunstmest &amp; krachtvoer meer melkeiwit en minder ammoniakuitstoot hebben.</p>

 • Sanne Laarden

  <p>Ik zeg; laat hier op dit portaal dan maar de melkveehouder reageren die werkelijk dankzij Agrimestmix meer melkeiwit krijgt zonder extra kunstmest en krachtvoer. </p>
  <p>Laat ook dan hier het officiele en wetenschappelijke bewijs komen dat het werkelijk is wat wordt gezegd dat het is.</p>
  <p> </p>

 • Sanne Laarden

  <p>Gelezen op Internet; </p>
  <p>"Agrimestmix; Meer Eiwit met minder kunstmest en krachtvoer. Tevens is het sinds de jaren '80 bestaande Ammoniakuitstoot-probleem met dit wondermiddel ook opgelost. Bodemvruchtbaarheid en mixbaarheid neemt het dan nog ook eventjes mee.
  Denk nou toch na. Vergelijk het BV met de introducties van Ligboxstallen, Landbouwtrekkers, Kunstmest, HF-Stieren en Krachtvoer. Innovaties die wetenschappelijk aangetoond een verbetering waren en die binnen ca. 10 jaar dermate ingeburgerd waren dat de NIET-gebruikers een uitzondering waren.
  Agrimestmix en Compost-O verenigen zogenaamd wel 5 innovaties in zich. Maar het is toch niet echt doorgebroken. Toch ?
  Waar is het wetenschappelijke bewijs ? Waarom lees nooit iets hierover in vakbladen anders dan advertenties van de verkopers. Het boerenwereldje is maar klein, waarom heeft dit product zichzelf dan niet verkocht ? Wel hoorde ik veel dat gebruikers na een tijd weer afhaakten omdat ze niks merkten van extra eiwit, mixbaarheid, bodumvruchtbaatheid of waar dit middel dan ook maar goed voor is of zou zijn."

  </p>

 • Sanne Laarden

  <p>"Er is een poging gedaan om Agrimestmix met een eenvoudig pompsysteem op de z.g. RAV-lijst te krijgen. Goedkoop heb je dan een Ammoniakvrije stal in plaats van dat duur zou moeten bouwen. Wie kan daar nou op tegen zijn.
  Het zal al een hele tijd op de lijst komen. Dat zal steeds. Maar de hele tijd gebeurd dat echter niet. Maar dat zal wel gaan gebeuren zoals het middel steeds op het punt staat om door te breken. Het zal, het zal. Maar wanneer gebeurd het dan ?"</p>

 • RINAGRO
  Bedrijf

  <p> Sanne Laarden, u haald wel interesante punten aan, een aantal van deze innovaties hebben voor de huidige stand van zaken in de landbouw gezorgd. De veroorzakers van het probleem kunnen het probleem niet oplossen.Getuige de dure end of pipe oplossingen die op de markt gezet worden. Als er dan goedkope producten zoals AgriMestMix en Compost-O op de markt verschijnen is dat even wennen, en duurt het even langer voor de echte doorbaak komt. De omzet van AgriMestMix en Compost-O groeit nog steeds, en zoals een goed product betaamt komt het dan vanzelf bovendrijven, Toch ?</p>
  <p>Het artikel waar u op reageerd, geeft al aan dat er positieve gebruikers zijn.Daarnaast zijn we als bedrijf Rinagro B.V. GENOMINEERD VOOR DE SUCCES AWARDS 2013</p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>
  <p> </p>

 • Sanne Laarden

  <p>Nou, laat de boer dan maar reageren die echt met keiharde cijfers aan kan tonen dat Agrimestmix en Compost-O daadwerkelijk zwart op wit meer eiwit genereerd zonder dat dat komt door kunstmest en/of krachtvoer. Kom, reageer maar. Laat dan tegelijk degene zich melden met moeilijke mestputten die met wederom Agrimestmix en Compost-O ook daarin een verbetering ziet. Op internet lijken de meeste (of bijna alle ?) positieve verhalen afkomstig te zijn van de personen en bedrijven die direct commercieel belang bij deze producten hebben. (Wij van WC-eend adviseren WC-eend) In de praktijk meende ik toch andere dingen te horen. Door een assertieve psychologisch juiste marketing campagne kwamen er veel gebruikers maar er haken ook veel mensen af. De overheid weigert het middel op de RAV lijst maar dat ligt hem natuurlijk niet aan het middel zelf. (Tuurlijk niet)</p>

 • Sanne Laarden

  <p>Het volgende artilel las ik ergens op internet, het gaat over Compost-O en dat is de sterkere en geconcentreerdere variant van Agrimestmix het komt echter op hetzelfe neer.</p>
  <p>Het nu volgende verhaal is dus niet van mezeld, ik citeer alleem maar;</p>
  <p>"Ik was ooit betrokken bij verschillende onderzoeken m.b.t. zg mestverbeteraars (EM-rommel, e.d.). Daar zat ook compost-O tussen. Mijn ervaring is dat het niets doet, behalve je geldbuidel leeg maken (10 liter &aacute; &euro; 175,-). Opvallend is ook de tegenstrijdige verhalen van de verkopers: Het zou organisch materiaal zonder omzetten goed composteren; tegen varkenshouders vertellen zij een ander verhaal, nl dat het organisch materiaal afbreekt, compleet verteerd. Dat wil je absoluut niet hebben als je (paarden)mest composteert.....</p>
  <p>Het beste is om een mesthoop om te keren, gewoon de ouderwetse composteer manier; dat geeft het beste resultaat, daar heb je geen duur slootwater voor nodig....."</p>
  <p>Hier de link; <a href="www.bokt.nl/.../viewtopic.php

 • <p>Agrimestmix &amp; Compost-O beloven het paradijs op aarde maar het zijn in feite fata morgana's; als het aan jou toe is is het er net niet. Bodumvruchtbaarheid, extra eiwit in gras en melk, vloeibare makkelijk te mixen mest. Het al sinds de jaren '80 bestaande milieuprobleem m.b.t. Ammoniak is ook al opgelost. Het is met andere woorden een wondermiddel, als iedereen dit nou zou snappen dan is het boerenparadijs op aarde uitgebroken. Wat vervelend nou dat het maar niet wil lukken om een doorbraak te forceren. Recentelijk is er geprobeerd om Agrimestmix en Compost-O met een pompsysteem op de z.g. RAV-lijsten te krijgen zodat je stallen mag bouwen die aan deze normen m.b.t. Ammoniak voldoen. Het werd een complete mislukking. De overheid heeft Agrimestmix en Compost-O NIET toegelaten op de RAV-lijst. Blijkbaar vindt het proces dat organische Stikstof omgezet wordt in Ammonium i.p.v. Ammoniak dus niet plaats. Daaruit zou je dan ook kunnen concluderen dat al die andere dingen die daar ook het gevolg van zijn dan ook NIET plaatsvinden; namelijk meer melkeiwit, betere mixbaarheid, betere bodemvruchtbaarheid. Tot een andere conclusie kun je dan toch niet komen.</p>

 • Przewalski

  <p>Recentelijk had ik contact met twee ex-vekopers van Agrimestmix en Compost-O. Zij hadden aantekeningen van bijna alle boeren die deze "wondermiddelen" hadden gebruikt en waarmee zij contact hadden gehad. Ze vertelden allemaal het zelfde; "we zien geen resultaat", "nou dat hopen we maar dat het ooit toch nog iets zal doen". De boeren zagen geen verschil, haakten na een tijdje af en als ze er dan toch meer doorgingen was dat tegen beter weten in, ze hoopten dat het ooit wel zou gaan werken of vondden het zonde om er mee op te houden omdat ze er al zoveel in hadden geinvesteerd.</p>

 • Przewalski

  <p>Op internet zijn alle (ex) gebruikers negatief, alleen de verkopers zijn het tegenovergestelde (De slager die zijn eigen vlees keurt). In de praktijk hoort met hetzelfde; men probeert het een tijdje maar houdt op als het niet blijkt te werken. "We zien geen resultaat" Soms gaat men door met als argument; "We hopen maar dat het ooit, op de langere termijn wel gaat werken" of "Het is zonde om er mee op te houden want we hebben er al zoveel in geinvesteerd".</p>

 • Raaigras

  <p>Bij Rinagro, het bedrijf wat Agrimestmix en Compost-O levert hebben ze een verkoper (uit het Friese plaatsje Terherne) die toen hij dat werk nog niet deed deze produkten niet op zijn eigen melkveehouderij wilde hebben. Nu verkoopt hij ze. De Verkopers van Agrimestmix en Compost-O geloven blijkens hun eigen handelen de eigen produkten niet eens.</p>

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.