Wat vind jij ervan?

Nieuwe milieulijn met laag fosfaatvoeders

0


Mengvoercoöperatie Brameco·Zon introduceert een nieuwe milieulijn met laag fosfaatvoeders waarin het maximale fosfaatniveau met minimaal 20% verlaagd is ten opzichte van de standaardlijn.


In de media wordt regelmatig over het fosfaatoverschot gesproken. Het is de bedoeling van de overheid om de totale fosfaataanvoer in de landbouw naar beneden te krijgen. Als deze doelstelling niet wordt gehaald, zullen er van overheidswege extra maatregelen opgelegd worden heeft staatssecretaris Bleker aangekondigd. Als fosfaat op dit moment voor u als individueel bedrijf nog geen probleem vormt, is het voor de toekomst toch van belang om mee te werken aan een gezamenlijke verlaging van de fosfaataanvoer.
Eén van de mogelijkheden om de fosfaataanvoer te verlagen is via het veevoer. Brameco·Zon heeft naast de standaard voeders een milieulijn voor rundveevoeders in haar leveringspakket. Deze voeders worden geoptimaliseerd op een lagere maximale fosfaatwaarde, maar hebben verder dezelfde voederwaarde als de standaardlijn. Zoals bekend wordt de plaatsingsruimte voor fosfaat op de grond de komende jaren nog verder verlaagd. Voor steeds meer bedrijven wordt het daarom nu al interessant om over te stappen op krachtvoeders met een laag fosfaatgehalte.
Over Brameco·Zon

Brameco·Zon is een middelgrote diervoedercoöperatie en behoort tot de 15 grootste diervoeder-producenten van Nederland. De kernactiviteiten bestaan uit het produceren en vermarkten van diervoeders voor de pluimvee-, de varkens- en de rundveesector. Daarnaast heeft Brameco·Zon belang in diverse deelnemingen, waaronder Broederij Lagerwey, Schothorst Feed Research en Agrovision. Brameco·Zon heeft twee productielocaties in Eindhoven en in Udenhout. De afzet is grotendeels geconcentreerd in Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland. Hiernaast exploiteert Brameco·Zon drie Boerenbondwinkels in Udenhout, Moergestel en Middelbeers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Coöperatie Brameco·Zon U.A.

Of registreer je om te kunnen reageren.