Wat vind jij ervan?

natuurbeleid

19


Wederom ziet het er naar uit dat er weer meer geld in natuurcreatie zal worden gestopt dan men in het vorige kabinet van plan was. Dit terwijl er op veel ander gebied fors moet worden ingeleverd. Dit kan je toch nu niet meer geloofwaardig maken. We worden al overwoekerd door wildgroei aan niet onderhouden aangelegde "natuur" waaruit een imperium aan onkruid en insecten, klein en ook groot wild de nabij gelegen gebieden aan het inpalmen zijn. Dit moet toch een keer stoppen. Natuur is ok, met goed evenwicht met de rest, maar voor mij blijft landbouwgrond, die meestal onderhouden wordt nog de mooiste natuur.

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  Klopt, en als je in een mooi verkaveld gebied woont dan is er weinig ruimte voor 'wat men' natuur noemt. Woon je ergens waar geen ruilverkaveling is geweest, zoals ik, en heb je meerdere percelen dan zijn er wel hoeken bij die vanwege inefficiënte vorm of ligging best naar de 'natuur' kunnen. Dan leveren ze per hectare nog meer op, als er een goede regeling is.

 • herwaarden

  Wie weet er nog een vrije krant of een vrije tv-zender, waar wij als klootjes-volk kunnen zeggen, met
  hopenlijk het gewenste resultaat, welke rotzooi de regering vrijwel overal van maakt ?????
  Het zal niet meevallen er een te vinden, maar ik hoor het graag.

 • Romeijn

  Het is constructiever om respect te tonen voor al die mensen die behoefte hebben aan andere vormen van natuur. Dus anders dan weilanden met alleen engels raaigras of akkers met mais. Hoe mooi je dat zelf ook vind. Die mensen willen daar blijkbaar veel van hun eigen belastinggeld aan uitgeven. Dat is hun vrije keuze en daar is niets verkeerd aan. Wij kunnen er met verbrede landbouw zelfs goed aan verdienen. Ook dat is een keuze die je de boeren die daar belangstelling voor hebben moet gunnen.
  Houtwallen en houtsingels kunnen heel goed in het agrarisch landschap worden ingepast in een moderne bedrijfsvoering. De planten en dieren dieren die daarin leven (`onkruid` en insekten) vormen een uitstekende natuurlijke barriere tegen plantenziekten en plaagdieren. Juist het gebrek aan onderhoud van doorgeschoten houtwallen en de daaruit voortkomende opgekroonde bomenrijen - in agrarisch eigendom - levert opbrengstenderving op voor de aangrenzende gewassen (drup/winddruk/schaduw/vocht- en voedingsstoffenonttrekking). Pas als het agrarisch landschap overal werkelijk goed wordt onderhouden kan je in discussie met de professionele natuurbeheerders.
  Door te polariseren veroorzaak je vooral dat het draagvlak voor gespecialiseerde vormen van landbouw afneemt. Kijk liever naar de kansen en niet naar de bedreigingen; anders snijd je jezelf nog flink in de vingers.

 • herwaarden

  Inderdaad, democratische natuur,prima.
  Gepolariseerde natuur,niet goed. Je snij je aan het riet en de vreemde insekten brengen vreemde
  ziekten over. Als je daar in de buurt burger ben, ben je slachtoffer. We komen toch al een paar keer
  Nederland te kort om ons eigen voedsel maar te kunnen verbouwen. Niet teveel opeters is een uit-
  spraak van een groepje van een 300 mensen. Ik scheld zomaar wat omdat transparantie volledig
  ontbreekt.

 • Romeijn

  Leg eens uit: wat bedoel je met "ontbrekende transparantie"?

 • kuijpers reniers

  dat gelul over natuur , natuur kun je niet maken het is er al, aleen het is niet overal het zelfde en als dat begrepen wordt dan worden alle dieren en mensen gelukkig denk ik !!!!

 • rdegronc

  Ik heb enigzins moeite met de stelling: die mensen willen HUN belastinggeld daaraan uitgeven. Ik denk dat het ons (lees de belastingbetaler) belastinggeld is. Ik praat hier dus over gecreeerde natuurgebieden door overheidsinstellingen, want die worden dikwijls niet onderhouden. Wat een particulier wil ondernemen met betrekking tot natuurverrijking zal hij daarna ook moeten onderhouden en geen hinder aan derden mogen veroorzaken. Ook dit wordt dikwijls gesponserd door de belastingbetaler. Niks mis mee, maar houdt het wel bij.
  Wat de overlast door wild en vogels betreft denk ik ook niet dat houtwallen en singels een barriere zijn tegen plantenziekten en plaagdieren. Je moet eens stilletjes naar een houtsingel wandelen en daarna in je handen klappen. Wel even kijken wat er uit vliegt. Het ziet dikwijls grijs of zwart van.Waar zullen die hun fourage halen??? Denk ook aan de overvliegende of fourangerende ganzen.(vogelziektes ?)

 • Alette

  Wat betreft belastinggeld: Staatsbosbeheer besteedt per jaar een half miljoen van het belastinggeld aan het opruimen van andermans troep wat wordt achtergelaten. Dat geld is eigenlijk bestemd voor onderhoudt van de 'natuur'.

  Wat wild en vogels betreft: Daar is toch ook een afschietbeleid voor? Zodra de populatie te groot wordt mogen jagers daarvoor op pad.

  Maar wat ik vooral zie is dat sommige gebieden teruggaan naar de natuur, zijn opgekocht door de gemeente met die bestemming en die gebieden liggen vervolgens jaren lang braak. Ik denk dan 'als er geen budget voor is, verhuur het dan aan mensen die er wél wat mee kunnen, denk aan weide, landbouw of wat dan ook.'

 • henk fledderus

  ik heb nog al wat uurtjes voor staats bos en rijks water mogen werken. als ie een half miljoen in het budget hebben voor het schoonmaken dan kan dat ook rustig besteet worden, rotzooi of niet.
  ik heb verder een beetje moeite gemaakte natuur, van oorsprong uit Drenthe zijn we een beetje dood gegooid met "natuur". en het heeft weinig opgeleverd. platlen die er door verkaveling mooi bij zijn komen te liggen zijn weer op de kop gezet en de boerderijen gesloopt. laat je overheid in deze tijden geld uitgeven aan iets dat toekomst bouwd.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Dat is het moeilijke, wat is natuur eigenlijk. Wij genieten van mooie akkers waarop diverse gewassen staan. Dat mag best afgewisseld worden door bos en singel. Anderen zeggen, al dat groen is niets, dat heeft niets met natuur te maken, Het moet water zijn zover je kunt kijken en steken de dijken door dat de (Hedwig)polder volloopt

 • Romeijn

  Henk, er wordt niet alleen in Drente veel geld verdiend met het toerisme dat afkomt op de `woeste` gronden waar nog nooit geboerd is. Zoveel dat het rendabel is om ontgonnen gronden na enkele decennia gespecialiseerde landbouw opnieuw her in te richten. Door de schaalvergroting in de landbouw zullen nog veel boerderijen vrijkomen. Het wordt nog een probleem als die schaalvergroting tegelijk op gaat met krimp van de bevolking. Je kan niet verwachten dat mensen die boerderijen dan (al of niet in dezelfde staat) allemaal overeind houden met in de stad verdiend geld.
  Gerrit, met alle respect voor het werk dat de Zeeuwen in de loop der eeuwen hebben verricht: de Hedwige polder wordt niet geheel onder water gezet, maar krijgt een plas-dras regiem onder invloed van het getijde. Dat levert best een aardige productie aan biomassa op per vierkante meter. Geen aardappelen of granen die meteen op ons bord terecht komen, maar wel een rijkdom aan andere soorten organismen waar vele mensen blijkbaar plezier aan beleven en meer geld aan uit willen geven. Het zou toch zonde zijn als al die mensen dat geld naar het buitenland brengen door daar hun vakanties door te brengen in vergelijkbare getijdegebieden.
  Vooral stedelingen willen hun vrije tijd doorbrengen in meer oorspronkelijke natuur. Dat is natuur waar de hand van de mens minder zichtbaar is. Of zelfs pure wildernis waarvan verwacht wordt dat het `wild` zichzelf reguleerd en de mens meer beheerder is dan beheerser. Het is dan maar net wat je onder `goed rentmeesterschap` verstaat.

 • rdegronc

  Romeijn, hier in onze omgeving werden de meeste zelfontworpen natuurgebieden (gedeeltelijk) afgesloten voor buitenstaanders (toeristen) of ze verwilderden zo dat er na een paar jaar niemand van kon genieten omdat ze gewoon niet meer toegankelijk waren door de verschillende planten, dikwijls ook brandnetels en distels. Alleen de naastgelegen perceelseigenaren konden dan nog genieten van al het wild en onkruid wat uit die gebieden op jouw percelen komt bivakkeren. Nogmaals natuur/ "woeste natuur" is ok, maar met mate en wanneer derden er geen onnodige onkosten door krijgen. Ook denk ik dat je in deze tijden als overheid geen enorme massa's geld meer kan steken in het creeeren van handgemaakte natuur.

 • Romeijn

  Misschien is het goed om plaatselijke uitzonderingen niet maatgevend te laten zijn voor landelijk beleid. Het staat particulieren altijd vrij om hun eigen grond naar eigen inzicht te gebruiken voorzover dat past binnen het plaatselijke beleid. Overigens zijn brandnetels en distels meestal het gevolg van (vroegere) bemesting vanuit de landbouw. Dat die zich vervolgens weer uitzaaien op landbouwgrond heeft daar ook mee te maken. Een heel erg groot deel van de kosten die gemaakt worden in het (agrarisch) natuurbeheer komen voort uit de invloed van de landbouw op de natuurgebieden: vermesting, verzuring, verdroging. Dat is ook de aanleiding om te komen tot Europees beleid ten gunste van de Natura 2000 gebieden. Die gebieden zijn echt niet met de hand gemaakt. Door nu met elkaar goede afspraken over het beheer van de Natura 2000 gebieden scheppen we ook duidelijkheid over de agrarische mogelijkheden daaromheen en voor de toekomst.

 • Marcel

  voorgaande vind ik wel weer kort door de bocht. Ik moet het eertse land vol met distels en brandnetels nog tegenkomen die voor voederwinning gebruikt gaat worden. Als agrariers willen we veevoederproduktie op het land produceren en geen "kruiden" zoals brandnetels, braamstruiken en distels. Als de eerste 20 meter van "nastuur" netjes word bijgehouden geen zaadvorming dan is er ook minder overlast naar de omliggende percelen, minder gewasbeschermingsmiddel nodig voor iedereen een pluspunt volgens mij. Op tijd maaien voorkomt een hoop ellende

 • Romeijn

  Natuurlijk zijn we op dit platform allemaal wat kort door de bocht. Het is moeilijk om in een paar regels alle nuances van natuurbeleid en de agrarische invloed op dat beleid aan te geven. Brandnetels, bramen en distels doen het vooral goed door je eigen bemesting. Als je zelf zorgt voor een buffer van de eerste 20 meter en die zelf regelmatig maait dan heb je nergens last van (zoals je zelf eigenlijk al aangeeft). Bovendien scheelt dat ook een hoop ongewenste invloed door agrarische werkzaamheden op de aangrenzende natuur (grote brandnetel en akkerdistels). Ook is het zo dat niet elke distelsoort zich kan uitzaaien op bemest land: zoek de standplaatsgegevens van `Kale Jonker` maar eens op. Van brandnetel heb ik nog niet gehoord dat dat schadelijk is in het veevoer. Praat ons daarover eens bij.

 • Marcel

  In mijn weilanden heb ik geen last van braamstruiken, brandnetels en distels omdat er regelmatig word gemaaid. Heeft volgens mij niet smet bemesting te maken, in natuur stroken word toch ook niet bemest en hier groeit het volop. Ik houd mijn eigen grond schoon van in mijn ogen onkruiden maar moet helaas concluderen dat de "natuurstroken" ervoor zorgen dat ik steeds aan mijn randen
  nieuw onkruid zijnde braamstruiken distels en brandnetels moet bestrijden. Ik zeg niet dat deze planten schadelijk zijn voor het veevoer maar mijn dieren geven hier geen melk van, dan moet je toch echt gras hebben.

 • henk fledderus

  romeijn ik hoop volgend jaar een poosje weer in nederland te zijn, en in die periode zal ik een attempt ondernemen om door het woeste drenthe te fietsen. mijn vermoeden is dat er weinig veranderd is en dat je om de haverklap met je neus voor de draad komt te staan.
  niets wordt onderhouden, afsluiten voor publiek en laat maar gaan die hap.
  wat rdegronc noemt is geen uitzondering.
  te veel natuur beleid word gemaakt achter het burea, of het werkt of niet wordt niet naar gekeken daar is de doelstelling veel te vaag voor.

 • Romeijn

  Beste Henk, je bent van harte welkom.
  Tegenwoordig zijn vanwege de subsidievoorwaarden vrijwel alle Nederlandse natuurterreinen vrij toegankelijk. In Zeeland bijv. 95% van de oppervlakte. Door de vele bezuinigingen onder het regiem van de CDA staatssecretaris voor o.a. de landbouw - Henk Bleker - wordt inmiddels wel nagedacht om voor bepaalde terreinen een toegangsheffing te vragen.
  Afrasteringen rond natuurterreinen zijn tegenwoordig vooral bedoeld om automobilisten te beschermen tegen overstekend wild: iets dat je in Australie toch wel als probleem zal herkennen. Nu de koeien op steeds minder bedrijven in de wei komen kan je je afvragen of al die weilanden nog wel omgeven moeten worden door prikkeldraad. Voor incidentele begrazing kan je ook een schrikdraadje zetten.
  Het onderhouden als zo compleet mogelijke ecosystemen - met de bij een grote biodiversiteit (meer dan alleen soortenrijkdom) horende biomassaproductie - geeft vaak een ander beeld dan we in het intensief agrarisch gebruikte landschap gewend zijn. Anders hoeft hier nog geen verwaarlozing te betekenen. Het begrip van de ecologie in oorspronkelijke ecosystemen is zeer belangrijk voor verdere innovatie in de landbouw. Het draagt veel bij aan de discussie over en verbetering van dierenwelzijn.
  Het is waar dat ook natuurbeheerders - net als boeren - klagen over het vele bureauwerk dat ze moeten doen en dat ze zelf ook vinden te weinig tijd in het veld door te kunnen brengen. De doelstellingen zijn variabel en en de gedachten daar achter complex, maar ze zijn toch aardig concreet. Ook is voor elk natuurterrein een beheerplan met duidelijke doelstellingen beschikbaar en worden deze regelmatig geevalueerd.
  In Nederland zijn vele agrarische natuurverenigingen actief die met belangstellende boeren en burgers werken aan een beter begrip van het historisch (agrarisch) landschap en ecologische basisprincipes.

 • Alette

  Ook 'leuk' om bij na te denken: De uitspraak van Bart Brands van de PVV. 'Natuurorganisaties hebben de afgelopen 10 jaar Zuid-Holland veranderd in een ganzenparadijs en daar zijn de boeren nu het slachtoffer van.' Dit is maar een voorbeeld wat natuur kan doen als je het haar gang laat gaan.
  In hoeverre zijn boeren slachtoffer van natuur?

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.