Wat vind jij ervan?

Plattelandsontwikkeling De Peel

6


De Peel sluit samenwerkingsovereenkomst af voor het ondersteunen van de plattelandsontwikkeling.

De economie moet de komende jaren de motor zijn van de plattelandsontwikkeling in de Peel. Ook moet de 'quality of life' verder verbeteren. Deze ambities zijn te vinden in het ambitiedocument 'Vitale Groene Ruimte de Peel'. Om de ambities te realiseren werken partijen (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties en onderwijs) samen in het Peelnetwerk en stellen geld en capaciteit beschikbaar voor het proces. Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst worden de toezeggingen voor vier jaar vastgelegd. Ondertekening vindt plaats op vrijdag 21 september a.s.

Volgens Jan Kerkhof, voorzitter van het Peelnetwerk, dwingt de economische crisis overheden tot een forse bezuiniging en een herbezinning op kerntaken. Dat heeft grote gevolgen voor de Peel: ‘De tijd van flinke subsidies is definitief voorbij. We moeten het vanuit de overheden met een fors lager budget doen. Ondernemers en andere partijen zijn mede aanzet om ook in De Peel te investeren. Als organisaties in De Peel hebben wij ons de vraag gesteld wat is nodig voor een duurzame ontwikkeling van het buitengebied, hoe willen we dit aanpakken en wat willen partijen zoals gemeenten en ondernemers hierin investeren. De toezeggingen van de partners voor de komende vier jaar worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.’

Quality of life en economie gaan hand in hand
Het Peelnetwerk heeft twee hoofddoelen: versterking van de ‘quality of life’ en van de economie. ‘Quality of life’ is de zorg voor een aantrekkelijke, gezonde en diverse leefomgeving met aandacht voor natuur, cultuurhistorie en leefbaarheid.’ Op al deze deelterreinen blijven wij ons inzetten,’ zegt Jan Kerkhof. ‘Naast aandacht voor de leefbaarheid in de kleine kernen is ook oog voor de kwaliteit van de omgeving en het versterken van de relatie tussen stad en platteland.’ Dit is goed voor de bewoners maar ook belangrijk als vestigingsfactor voor bedrijven. Brainport is sterk in innovatie. Deze kwaliteit moeten wij ondersteunen en inzetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals gezonde voeding en duurzame energie. Economische ontwikkeling gaat hand in hand met verbetering van de leefomgeving.

Economie als motor
Juist die economische ontwikkeling is het tweede hoofddoel de komende jaren. De versterking van het agrarische productielandschap en de keten (agrobusiness) staan daarbij centraal. ‘Die keten is van grote economische betekenis en zelfs van wereldniveau,’ stelt Jan Kerkhof. ‘We willen het imago van de sector verbeteren en de sector verduurzamen, zodat de burger weer vertrouwen krijgt in de landbouw.’ De sterke nadruk op economie is een ommezwaai: ‘In het verleden was de plattelandsontwikkeling vooral een ruimtelijk proces. Nu is ons uitgangspunt dat we de doelstellingen van de plattelandsontwikkeling alleen bereiken als de economische ontwikkeling als motor fungeert.’

Samenwerkingsovereenkomst
Op basis van de nieuwe ambities en de financiële onderbouwing hebben partijen, waaronder de provincie, toegezegd financiële middelen en menskracht beschikbaar te stellen om de plattelandsontwikkeling te ondersteunen. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken voor de komende vier jaar ook formeel vastgelegd.
‘Het is van groot belang dat alle partners in het Peelnetwerk zich willen in zetten om de ambities dichter bij te brengen. De middelen en personele inzet zijn hard nodig om het proces te ondersteunen op weg naar een duurzaam platteland in De Peel. ‘De ondertekening is een nieuwe mijlpaal in dit proces.’ Aldus Jan kerkhof.

Ondertekening/uitnodiging
Op de Groene Campus in Helmond, waar het kantoor van het Peelnetwerk zich recentelijk heeft gevestigd, vindt op vrijdag 21 september a.s. om 08.00 uur, de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wanneer u gebruik maakt van de uitnodiging, vragen wij u om dit vooraf door te geven aan Liliane Schriks

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw bericht.

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  Sommige bedrijven zullen op basis van mestafzetkosten mogelijk keuze maken om wat minder varkens te houden. Maar dat is Nederland en heeft weinig met verminderd aanbod op Europees niveau van doen. Als echter door het verminderde aanbod prijzen gaan stijgen zal de varkenscyclus haar werk wel weer gaan doen

 • rdronald

  Het is inderdaad vraag en aanbod en we moeten met zijn alle zorgen voor meer aanbod dan vraag dan is er toekomst voowr de varkenshouderij of er moet margeverschuiving komen in de keten dat ondernemers marge op de kostprijs houden om te kunnen blijven investeren in vernieuwingen en beter dier en welzijn en milieu eisen zoals mestverwerking kan voldoen

 • rdronald

  excuses meer vraag dan aanbod

 • Aad Baars

  Om in de toekomst nog mee te kunnen draaien moet vooral gekeken worden naar de trends. Zo is niet echt elke Consument blij met de berichtgeving die door dierrechtenorganisatie's verspreid wordt.
  Peta en Wakker dier zijn maar 2 van de Wereldwijde organistaie'die de consumenten bespelen.
  Het is mogelijk om absoluut antibioticavrij te werken indien het aantal dieren per oppervlakte naar beneden gaat. De ouderwetse ziekenboeg weer invoeren zoals gebruikelijk bij Biologische stallen is ook noodzakelijk. Nu worden de kadavers nog in leven gehouden en kunnen deze de gezonde Dieren besmetten. Sinds een aantal jaren is vooral Duitsland sterk bezig met het versterken van de Europese marktpostitie en zal de lidl/aldi/emta steeds meer Duurzaam vlees gaan leveren . Om hier sterk tegen te staan is innoveren toch echt noodzakelijk. Veel kortzichtige Boeren zijn al door de mand gevallen in 2011 en we kunnen de overheid niet de schuld blijven geven van het mestoverschot en de vervuiling van het bodem/oppervlaktewater.

 • rdronald

  Inderdaad partijen die tegen de intensieve veehoudrij zijn heb je mee te maken ongeacht of het
  gebasseerd is op waarheid , burgers zijn hier gevoelig voor. Het zal een sport zijn om antibiotica vrij te produceren marja bij de mens is het ook nog niet gelukt om antibiotaca vrij te leven dus zal het bij varkens ook nie mee vallen. Het lichaam van een varken lijkt veel op dat van een mens dus alternatieven voor antibiotca zullen er steeds meer komen, en welke zullen werken en bieden rendement en wanneer gaat de consument hier ook voor betalen zodat we kunnen blijven investeren en vernieuwen of margeverschuiving in de keten. Verplichte mestverwerking is al beslist dus gaat de goede kant op.

 • Aad Baars

  We lijken in veel opzichten op varkens RdRonald. Stop een paar honderd mensen in een kantoor bij elkaar en een griepje gaat als een lopend vuurtje door het hele pand. Als je deze mensen op een armzalig dieet zet heb je veel medicatie nodig om de boel draaiend te houden. Op het platte land kom je enorm veel mensen tegen die gewoon Nooit naar de dokter gaan omdat ze door het eten van Hoogwaardige voeding gewoon een enorm hoge weerstand hebben.
  We moeten er niet van uitgaan dat er elke keer weer nieuwe antibiotica zal worden ontwikkeld zodra er weer een paar soorten onbruikbaar zijn geworden! Er is net een pil ontwikkeld die de overdracht van aids kan voorkomen maar we hebben na 50+jaar onderzoek nog geen oplossing voor de meeste eenvoudige ziekten en plagen Net is bekent geworden dat de vogelgriep volgend jaar besmettelijk zou kunnen worden voor zoogdieren .

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.