Wat vind jij ervan?

PDV Update
Bedrijf

Voorlichtingsbijeenkomsten Productschap Diervoeder

3


Het Productschap Diervoeder organiseert in het eerste halfjaar van 2012 een aantal thema- en voorlichtingsbijeenkomsten over de volgende onderwerpen:
CVB VEEVOEDERTABEL EDITIE 2011
 • Inhoud: Naast een algemene toelichting op de doorgevoerde veranderingen zal tijdens deze bijeenkomst vooral worden ingegaan op:
  - De actualisatie van de gehalten aan mineralen en spoorelementen van
  mengvoedergrondstoffen en vochtrijke diervoeders. Fosfor (P) staat hierbij centraal.
  - Actualisatie van de omzetbare energiewaarde tabel voor vleeskuikens (OEvlk). Het betreft hier
  zowel een aanpassing van de algemene OEvlk-formule, alsook een geactualiseerde waardering
  van de voedermiddelen.
  Tijdens deze bijeenkomst zal ook een geactualiseerd P-waarderingssysteem voor varkens worden geïntroduceerd. Dit systeem is nog niet in de Veevoedertabel opgenomen, maar zal als aparte publicatie beschikbaar zijn.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, consultants, onderzoekers, medewerkers milieubeleid, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelding vooraf is vereist.
 • Datum en tijd: 31 januari 2012, 's middags
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

CARBON FOOTPRINT DIERVOEDING
 • Inhoud: Tijdens deze themabijeenkomst wordt het resultaat gepresenteerd van het Project Carbon Footprint Diervoeding. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van EL&I en de productschappen PDV, PA, PZ, PPE, PVV en MVO. Het belangrijkste resultaat is een rekenmodel, Feedprint, waarmee de Carbon Footprint Diervoeding kan worden berekend vanaf de teelt van plantaardige gewassen tot en met de omzetting van voer in dierlijk product. Naast een uitgebreide demonstratie van het rekenmodel in de middag zal er 's morgens ook een aantal voordrachten worden gehouden, waarin wordt ingegaan op de methodologische achtergronden van het model, de dataverzameling etc. Aan de staatssecretaris van het Ministerie van EL&I, dhr. H. Bleker, wordt gevraagd tijdens deze dag een inleiding te houden over het belang van dit onderwerp.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, consultants, onderzoekers, medewerkers milieubeleid, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: Nader vast te stellen
 • Datum: 5 maart 2012, aanvangstijdstip volgt nog.
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

KOPER EN ZINK IN DIERVOEDING: EFFECTEN OP PRODUCTIE, MILIEU, DIER-GEZONDHEID EN DIERWELZIJN
 • Inhoud: In de achterliggende jaren is in verschillende projecten, gefinancierd door het PDV en het Ministerie van EL&I, aandacht gegeven aan de koper- en zinkvoorziening van landbouwhuisdieren. Het inventariseren van mogelijkheden om de milieubelasting van de veehouderij terug te dringen zonder concessies te doen aan productie en diergezondheid, was een belangrijk uitgangspunt voor beide financiers. In de onderzoeken is de meeste aandacht uitgegaan naar varkens. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten uitgebreid aan bod komen. Tevens zal een en ander in een breder kader van milieu en diergezondheid worden geplaatst, waarbij ook de rol van andere sectoren aandacht krijgt. In het verlengde van resultaten uit deze projecten worden behoeftenormen voor koper en zink voor varkens geformuleerd. Ook hieraan zal op deze bijeenkomst aandacht worden besteed.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, beleidsmaker op het gebied van diervoeder en milieu, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: nader vast te stellen.
 • Datum en tijd: 10 april 2012, 's middags
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

MINERALEN- EN SPOORELEMENTENBEHOEFTEN VAN PAARDEN
 • Inhoud: In PDV-verband zijn op grond van literatuurstudie behoeftenormen voor mineralen en spoorelementen voor paarden geformuleerd. Tijdens deze themabijeenkomst zullen de normen worden toegelicht. Daarnaast heeft er een inventarisatie plaatsgehad van de gehalten aan mineralen en spoorelementen in ruwvoeders voor paarden. Op de resultaten hiervan zal worden ingegaan. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het aanbod aan mineralen en spoorelementen vanuit het rantsoen en de behoefte van paarden onder verschillende fysiologische omstandigheden.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de paardenvoedingssector, consultants, het landbouwkundig onderwijs, vertegenwoordigers van de paardenhouderij, geïnteresseerde paardenhouders en gespecialiseerde dierenartsen.
 • Kosten: nader vast te stellen.
 • Datum en tijd: 14 juni 2012, 's middags
 • Locatie: Hof van Wageningen

Laatste reacties

 • HIMSTER

  Ik heb soms een ureum van 14 en toen gaven de koeien gem. 39kg melk met 4.29 en 3.65. Dus geen probleem, veel gezondere koeien bij een lage ureum.

 • Micro Nutritions BV

  Ureum is NPN=Non Protein Nitrogen en idd afvalstof waar een koe geen melk en ook geen eiwit van produceert

 • jstut

  Het ureum getal in de melk geeft een indicatie hoe goed het eiwit benut wordt, uit het voer dat koeien wordt aangeboden. Bij een hoog getal is er een slecht benutting of een overmaat in het aanbod van eiwit of een laag aanbod van energie vormen, begrijp je het nog?? Verder zijn er nog zeerveel factoren die invloed op dit getal kunnen hebben. Indien er te weinig eiwit wordt benut kost dit geld. Maar indien je te weinig eiwit voert kost dit ook geld. Je ziet wel er zijn veel factoren die het rendement kunnen beinvloeden. In de jaren 70 van de vorige eeuw was er een groot eiwit aanbod in de rantsoenen, geen super heffing en altijd te kort ruwvoer. Het type melkkoe wat toen in ons land gemolken werd reageerde zeer postief op een overschot aan eiwit in het rantsoen.+- 20 % bovenen de aangegeven eiwit voerdernormen gaf toen meer liters melk. Ook was het toen heel gewoon dat men geen mais voerde en 500 kg zuiver stikstof per ha strooide. Toen men eind vorige eeuw, het ureum getal in de melk ging onderzoeken werd er in die zomer op melkvee bedrijven die dag/ en nacht/weidengang toepaste wel getallen van ver boven de 50 gevonden zonder dat deze koeien er bij omvielen.Nu krijgen op veel graslandbedrijven het ouder jongvee vaak de mindere graskuilen voor geschoteld hier zit vaak een overmaat aan eiwit in zonder dat men daar iets tegen overzet, in de vorm van een gepast energie vorm of stro om dit overschot aan eiwit beter te benutten. In de mest van deze dieren vindt men dan ook veel hogere stikstof cijfers. Een rund kan dus veel eiwit of stikstof aan. Jammer voor de stikstofbenutting maar bijvoeren kost geld denken nog veel boeren.
  Voor meer rendement uit eigen voer,
  bel met Jaap Stut 0(031)12577167

Of registreer je om te kunnen reageren.