Wat vind jij ervan?

Nieuwe lector Duurzame Veehouderijketens benoemd

2


Han Swinkels benoemd tot lector Duurzame Veehouderijketens

Hogeschool HAS Den Bosch heeft met ingang van 1 januari 2012 Han Swinkels (49) benoemd tot lector Duurzame Veehouderijketens. Han Swinkels woont in Boxtel en heeft Dierwetenschappen in Wageningen en Blacksburg (VS) gestudeerd. Na zijn studie heeft hij uitgebreide werkervaring opgedaan in de Agro&Food sector met specialisatie in de dierlijke sectoren.
Ruim 13 jaar werkte Han in diverse functies voor de business units Livestock Research en Food&Biobased Research van Wageningen Universiteit en Research centrum. Daarna was hij ruim 4 jaar werkzaam als manager dierlijke sectoren bij de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de daaraan gelieerde federatie LTO Nederland. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig adviseur voor bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, waar hij in onderlinge samenwerking en met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties duurzame vernieuwingen realiseert in de Agro&Food sector met focus op de veehouderijketens.

Samenwerking
HAS Den Bosch wil met dit lectoraat bijdragen aan een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij die tegemoetkomt aan de wensen van de consument, door de maatschappij wordt geaccepteerd en die economisch rendabel kan functioneren. Het lectoraat Duurzame Veehouderijketens heeft als doelstelling om de samenwerking binnen de veehouderijketens op dusdanige manier te bevorderen dat betrokken partijen gezamenlijk invulling gaan geven aan een duurzame productie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

HAS Den Bosch sluit hiermee aan bij de ambitie van het in opdracht van de provincie Noord-Brabant opgestelde rapport ‘Alle vlees duurzaam in 2020’ van de Commissie Van Doorn (2011). In het rapport is opgenomen dat alle belanghebbenden - dus van grond tot mond - moeten samenwerken om tot die verantwoorde, zorgvuldige veehouderij te kunnen komen. Deze ambitie is uitgewerkt in het Verbond van Den Bosch dat is ondertekend door de supermarkten (o.a. Albert Heijn, Jumbo), ketenpartijen, ZLTO, LTO Nederland, Nederlandse Vakbond Varkenshouders en Brabants Landschap. Met dit lectoraat sluit HAS Den Bosch ook aan bij de innovatieagenda voor een duurzame veehouderij die de Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond hebben vastgelegd in de Verklaring van Roermond (2010).

Zes speerpunten
Het lectoraat Duurzame veehouderijketens gaat concreet invulling geven aan bovenstaande ambities door middel van de zes speerpunten opgenomen in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (2009):
- Systeeminnovaties: Integraal duurzame stallen;
- Welzijn en gezondheid van dieren: Natuurlijk gedrag stimuleren en voorkomen van ingrepen; gezonde dieren, minder antibiotica gebruik;
- Maatschappelijke inpassing: Interactie tussen veehouder/burger en landschappelijke inpassing;
Energie, milieu en klimaat: Werken aan gesloten voer-mestkringloop, duurzaam geproduceerde veevoergrondstoffen, energiebesparing en verminderen van uitstoot van broeikasgassen en milieuemissies;
- Markt en ondernemerschap: Kansen benutten om waarde te creëren;
- Verantwoord consumeren: Stimuleren van meer keuzemogelijkheden in het aanbod van dierlijke producten voor de consument.
De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is ondertekend door Centrale Organisatie voor de Vleessector, Dierenbescherming, Interprovinciaal Overleg, LTO Nederland, Ministerie van EL&I, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, Nederlandse Zuivel Organisatie en Rabobank Nederland.

Meer weten?
Han Swinkels, lectoraat Duurzame Veehouderijketens: Han.swinkels@hswconsult.nl of
06-83602166
Florieke Koers, afdeling Communicatie & Internationalisering: F.Koers@hasdb.nl of 073-6923840

Laatste reacties

  • Alette

    Hallo Anneloes,
    hebben jullie al een bedrijfsaccount? Zo niet, neem dan contact op met de afdeling sales, zij kunnen jou hier alles over vertellen. Je bereikt deze afdeling via salesBC@reedbusiness.nl. Mocht je er niet uitkomen mag je mij een berichtje sturen.
    Groet, Alette

  • Bedankt voor uw snelle reactie! Ik heb al een e-mail gestuurd naar bovengenoemd adres. Vriendelijke groet, Anneloes

Of registreer je om te kunnen reageren.