Wat vind jij ervan?

Website tpi-polytechniek.com vernieuwd

3


TPI-Polytechniek B.V. heeft haar website (www.tpi-polytechniek.com) volledig opnieuw ingericht. Het bedrijf heeft de internetsite aangepast met als doel de bezoeker sneller naar de juiste pagina te brengen en duidelijke informatie te bieden over het complete programma van luchtinlaatkleppen en ventilatiekokers.

“Het grote verschil met onze vorige website is dat de informatie toegankelijker is geworden,” aldus Loïc van der Heijden, office manager. “Men wil snel beschikken over informatie over een bepaalde luchtinlaatklep. In twee klikken zijn die te vinden. Inmiddels zijn van alle uitvoeringen van de luchtinlaatkleppen individuele folders te downloaden.”TPI-Polytechniek is een internationale producent en leverancier van polyurethaan componenten voor agrarische ventilatiesystemen, met name voor pluimvee- en varkensstallen. Naast de vernieuwde internetsite blijft TPI-Polytechniek werken aan vernieuwingen en uitbreiding van het programma.TPI-Polytechniek B.V. has renewed its website (www.tpi-polytechniek.com) completely. The company has updated their website with the aim to bring the visitor quickly to the right page and provide clear information about the complete range of air inlet valves and ventilation chimneys.“The big difference with our previous website is that the information has become more accessible,” says Loïc van der Heijden, office manager. “People want quick access to information about a specific air inlet valve. They can find it in two clicks. Now leaflets of each air inlet valve can be downloaded.”TPI-Polytechniek is an international manufacturer and supplier of polyurethane components for agricultural ventilation systems, especially for poultry and pig houses. Next to the new website
TPI-Polytechniek is working on innovations and expansion of the program.
Press information

Company name: TPI-Polytechniek BV from Holland
Contact: Claudia Toonen
E-mail: info@tpi-polytechniek.com
Phone: +31 (0)73-6569194

TPI-Polytechniek BV from Holland is a supplier of polyurethane components for agricultural ventilation systems, like air inlet valves and chimneys. The total program is produced in their own production facilities in Poland. The used polyurethane is a strong and durable material and assures an optimum insulation.

For more information please visit our website www.tpi-polytechniek.com

Laatste reacties

 • sake.moesker2

  De pluimveesector wil best duurzamer en welzijnsvriendelijker werken. Het probleem is echter dat de drempel om op één ster Beter Leven over te stappen te groot is door de eis van een overdekte uitloop. Als die eis er niet was en er verbeterd welzijn met één Beter Leven ster in de bestaande stallen gerealiseerd zou kunnen worden, zouden er sneller slagen gemaakt kunnen worden.

 • Aad Baars

  Beste Alette ,
  De plofkippen zijn genetisch zover veranderd dat er een enorme hoeveelheid wit borstvlees rond hun hart groeit. Daardoor zakken ze al na een paar weken voorover en sterven veel kuikens aan hartfalen. Ik heb een x geprobeerd om een aantal van deze kuikens in een kleine ren met alleen maismeel te laten groeien maar zelf dan gaat het ernstig mis .
  Plofkippen hebben door de snelle groei en overgewicht meestal ernstige gewrichtsklachten en de boten in de benen/schoudergewrichten breken vaak spontaan af. Doordat ze zich slecht kunnen bewegen moet preventief met medicatie gewerkt worden aangezien anders te veel ziekten ontstaan
  Beste Sake. moesker2 ,
  De supermarkten persen de Veehouders af waardoor er maar een kleine marge overblijft . Innoveren is daardoor ondenkbaar voor de meeste Pluimveehouders en dat is afschuwelijk.
  ForFarmers doet met het Gildehoen concept wel een poging . Dan zetten ze veel minder kippen van een langzaam groeiend ras in een stal met de door de EU voorgeschreven daglicht voorzieningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.