Wat vind jij ervan?

De heidekoe terug in De Baronie

0


De heidekoe terug in De Baronie!


Een uniek wereldidee binnen onze regio gaat echt door.


Datum: 19 december 2011.
Plaats: Zundert.

Er staat iets uniek te gebeuren in West-Brabant.
Op vrijdag 23 december komt de heidekoe, na meer dan een halve eeuw afwezigheid, weer terug op de natuur- en heidegebieden in Brabant. Rond het middaguur zullen de koetjes arriveren en worden losgelaten op het natuurgebied van Natuurmonumenten, De Reten te Zundert.

Het gaat om de Westergaard heidekoetjes kudde, waarvan er momenteel nog geen 20 dieren meer op de wereld zijn. De Westergaard koe heeft een uniek “ouderwets” type en alle verschillende kleurtekeningen. Hun schilderachtige uitstraling en bijzonder goedaardige karakter maakt dat dit dier ook in het kader van recreatie en toerisme extreem hoog scoort. Naast de heidekoetjes, die op de Reten komen te lopen, worden daarom ook drie heidekoetjes aan de schaapskudde van Stijn Hilgers toegevoegd om in deze schaapskudde onder andere op de natuurgebieden binnen de gemeente Alphen-Chaam te laten lopen.

De heidekoe is een Noordwest Europees klein runderras wat eeuwenlang op de heide en schrale zandgronden, werd ingezet als begrazer (veelal in combinatie met heideschapen). De heidekoe heeft een rijke cultuurhistorische waarde, denk aan de schilderijen van Paulus Potter. Deze runderen zijn tevens gedeeltelijk de voorvaders van de huidige Nederlandse runderrassen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw liepen de laatste heidekoetjes in Nederland nog rond op de Peel. Een restpopulatie uit Denemarken zijn enkele jaren geleden weer terug in Nederland geïmporteerd door Wim Geraedts van het Gelders Landschap. Dit kleine rund is een stukje groter dan een heideschaap, maar een flink stuk kleiner dan het huidige melkvee. Het is zeer gehard, uitstekend bestand tegen ons grillig weertype en blijkt een uitstekende landschapbegrazer te zijn waar flora en fauna baat bij hebben.

Door de Westergaard kudde over te nemen dragen wij actief bij aan het behoudt van dit unieke cultuurhistorisch levend erfgoed. De gehele kudde Westergaarden komt naar Zundert. Over een maand gaan hiervan 7 dieren naar Zoo Ranger, een dierentuin in Jutland, Denemarken. Er wordt een internationaal fokprogramma opgezet in samenwerking samen met Zoo Ranger te Denemarken.

De financiering van dit heidekoetjes project is mogelijk gemaakt door het kleine projectenfonds van de provincie Noord-Brabant en cofinanciering door RABO bank de Zuidelijke Baronie als het als Rabobank Wereldidee.

De kudde in De Reten wordt gehoed door koeienhoeder Ad Taks, maar is in eigendom van Natuurmonumenten.
De paar dieren bij de schaapskudde van Stijn Hilgers komen in eigen beheer van deze herder.
Wat hebben wij hiermee bereikt?
  • Een uniek, streekeigen, cultuurhistorische begrazer terug in ons prachtige natuurlandschap.
  • Een verbeterde natuurbegrazing creëren waardoor ons heidelandschap niet alleen blijft bestaan maar flora en fauna wordt verrijkt (wat door onderzoek is aangetoond).
  • Een uniek recreatieve trekker is hiermee aan de Baronie toegevoegd. De heidekoetjes zijn in De Reten vanaf wandelpaden te beleven. Informatiepanelen geven uitleg.

De schaapskudde van Stein Hilgers geeft binnen de natuurgebieden van de gemeente Alphen-Chaam een extra schilderachtig beeld.

  • Door (inter)nationale PR krijgt niet alleen de heidekoetjes aandacht, maar ook onze Baronie.
  • Wij leveren een fundamentele bijdrage aan het behoudt van dit unieke heiderund.
  • Op langer termijn krijgen wij binnen de Baronie een extra uniek streekproduct.

Te denken valt aan heidekoe melk, heidekoe kaas en een hoogwaardig stukje heidekoe vlees.

  • Het heidekoetje geeft kansen voor de Baronie als extra Slowfood Presidium wat de Gemeente Alphen-Chaam extra ondersteunt als unieke Cittaslow gemeente.


Omdat het projet een duurzaam, blijvend karakter moest krijgen heeft dit ertoe geleid dat Natuurmonumenten een belangrijke partner is geworden. Er is juist om die reden bewust gekozen de dieren bij deze vereniging onder te brengen. Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Mede door hun natuurbeheer, aankoop nieuwe gronden en andere activiteiten houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur. Het realiseren van het Heidekoetje project past geheel binnen het gedachtegoed van deze vereniging, maar zeker ook bij die van onze gemeentes. De plaatselijke gemeenschap vindt de gedachte dat de Heidekoe terug naar de Baronie komt helemaal geweldig. Vele hebben zich als vrijwilliger al aangemeld om een schuilhok op de Reten te realiseren.

Voor meer informatie :

Chaams hoenderhof De Baronie Vereniging Natuurmonumenten:

Ad Taks Cees Akkermans T. 06- 55825174

T. 076-5971787 / M. 06-12433335 C.Akkermans@natuurmonumenten.nl

ad.taks@home.nl Frans van Zijderveld T. 06-55825133

F.vanZijderveld@natuurmonumenten.nl

Brabants heidekoetje getekend begin 19e eeuw. Foto Heidi 2 die naar De Moeren in Zundert komt.


*/ Verbijsterend zijn de overeenkomsten tussen deze dieren. In type, bouw, tekening en zelfs in hoornstand!

Of registreer je om te kunnen reageren.