Wat vind jij ervan?

Martijn Knuivers
Redactie

LTO doet niets voor akkerbouwers

5


Dinsdag 3 juli bezocht ik een akkerbouwstudieclub. Er ontstond een discussie over de LTO. Enkele akkerbouwers vonden dat LTO alleen oog had voor de belangen van veehouders, en dat de akkerbouw in het lobbywerk te vaak het kind van de rekening was. Voorbeelden waren het nieuwe mestbeleid, met zeer schrale fosfaatnormen, terwijl digestaat, een restproduct van dierlijke mest met variërende gehaltes, toch als kunstmest aangemerkt wordt. De akkerbouw moet boeten voor het feit dat de veehouderij te veel heeft uitgebreid in het verleden.
Als tweede werd genoemd dat LTO heeft voorgedragen dat de accijnscompensatie voor duurzame projecten moet worden benut. De akkerbouw gebruikt de meeste rode diesel, terwijl duurzaamheidsprojecten vooral in de veehouderij zitten.
De helft van de studieclub is geen LTO-lid meer. Twee leden overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. Wat vinden jullie. Wat doet LTO nog voor akkerbouwers? Is bijvoorbeeld de NAV een beter alternatief?

Laatste reacties

 • wimheijning

  die studieclub word betaald o.a. door nlto of zlto?

 • PMHoeks

  Ik roep akkerbouwers op om actriever hun belangen te behartigen, ook binnen de (z)lto.

 • Peerke1

  Juist het rode diesel voordeel wordt omgezet naar de veehouderij. Wat krijgt de akkerbouw er voor terug?

 • gertjangeessink

  Zijn lid van de LTO, ( Hadden allang lid af moeten zijn!!! ) Heb je ze een keer nodig in den haag, komen ze met mooie praatjes,zijn altijd te laat ( zijn er al besluiten genomen) bakken er niks van, en toch tonnen zuur verdient boerengeld er door heen draaien, ga zo door LTO

 • aardappelboer

  ben al jaren geen lid meer,ze zijn altijd te laat met reageren, neem bv stuifschade op het laatste moment moet er nog ontheffing voor komen terwijl dit al jaren speelt, je kan nu toch al beginnen over volgend voorjaar want dan beginnen de problemen weer opnieuw en inderdaad de rode diesel en zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Ik vind dat het voor de akkerbouw niks toevoegd.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.