Wat vind jij ervan?

WUR
Bedrijf

Centrum Diervoeding en Productschap Diervoeder bundelen krachten

0


Het Productschap Diervoeder (PDV) en het Centrum Diervoeding (CD) zijn onlangs een samenwerkingsovereenkomst
op het gebied van voederwaardering aangegaan. Beide partijen
menen dat door samenwerking met elkaar én met het bedrijfsleven en (inter)nationale kennisinstellingen,
Nederland een sterkere kennispositie kan opbouwen. De dierlijke productieketens
in Nederland kunnen hier hun voordeel mee doen omdat een goed toepasbare voederwaardering
van groot belang is voor bevordering van diergezondheid, productkwaliteit,
productie-efficiëntie en milieukwaliteit.


Het Centrum Diervoeding is een bundeling van expertise en capaciteit op het terrein van de
diervoeding van Wageningen UR Livestock Research, het Departement Dierwetenschappen
van Wageningen University en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De
missie van het Centrum Diervoeding is het ontwikkelen van fundamentele en toegepaste
kennis op het terrein van de diervoeding. Het thema ‘Voederwaardering(systemen)’ is daarin
een van de centrale aandachtsvelden. Het Productschap Diervoeder stelt zich ten doel voederwaarderingsystemen
voor de dierlijke productieketen verder te ontwikkelen, te optimaliseren
en te internationaliseren.


De belangrijkste doelen van de samenwerking zijn: (i) wetenschappelijk gefundeerde innovatie,
ontwikkeling en optimalisering van voederwaarderingsystemen en de voederwaardering
als zodanig; (ii) internationale samenwerking op het terrein van de voederwaardering door
samenwerking met internationaal leidende universiteiten en researchinstituten en (iii) intensieve
wisselwerking tussen enerzijds diervoedingsonderzoek en (hoger) diervoedingsonderwijs
en anderzijds diervoederbedrijfsleven en de primaire dierlijke productieketen. Het Centrum
Diervoeding richt zich daarbij primair op de ontwikkeling van voederwaarderingsconcepten,
het Productschap Diervoeder op de ontwikkeling van voederwaarderingsproducten. De
ontwikkeling van voederwaarderingsystemen, inclusief het ontwikkelen van een voederwaardetabel,
wordt gezamenlijk uitgevoerd.


De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2015, waarbij partijen de intentie hebben
de samenwerking te continueren (in dezelfde of een andere vorm).
De samenwerking heeft ook fysiek gestalte gekregen. Met ingang van 1 december 2011 zijn
de medewerkers van het Productschap Diervoeder die zich bezig houden met voederwaardering(
systemen) – de CVB-activiteit van het productschap – officieel gehuisvest in het gebouw
Zodiac op de Campus van Wageningen University. Beide partijen verwachten synergievoordelen
te kunnen behalen door directe persoonlijke contacten tussen medewerkers
van het Centrum Diervoeding en het Productschap Diervoeder op dit complexe en uitdagende
werkterrein.

Of registreer je om te kunnen reageren.