Wat vind jij ervan?

Erfafspoeling, wat doen jullie er aan?

3


Sinds 2000 is het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij van kracht. Hierin staat dat het verboden is vervuild hemelwater te lozen in het oppervlakte water.

Op veel melkveebedrijven gebeurt dit nog wel. Hemelwater kan op het verharde erf verontreinigd raken door contact met onder andere voer, voerresten, perssappen, percolaat en mest.
Na het publiceren van het eindrapport van de Werkgroep Erfafspoeling en met het oog op het nieuwe Activiteitenbesluit wat waarschijnlijk rond september 2012 van kracht wordt hebben waterschappen aangegeven strenger te gaan controleren en handhaven op melkveebedrijven.

In het Activiteitenbesluit zal hoogstwaarschijnlijk worden opgenomen dat men verplicht is een opvangvoorziening te hebben voor vervuild hemelwater. Echter kwam uit de onderzoeken van de Werkgroep Erfafspoeling dat de geteste voorzieningen (agrowadi, helofytenfilter, bezinksloot en cascadegreppel) niet voldoende robuust, stabiel en betrouwbaar zijn.

Waar ik nu benieuwd naar ben...
- Hoe worden jullie geïnformeerd en begeleid door jullie waterschap?
- En welke maatregelen hebben jullie op het bedrijf genomen of willen jullie gaan nemen om erfafspoeling tegen te gaan en in de toekomst te voldoen aan het Activiteitenbesluit?

Ook wil ik jullie graag hier op wijzen. Subsidie voor het voorkomen van verontreinigingen door erfafspoeling.

Laatste reacties

 • Marcel

  In het Brabantse zijn er al meerdere erfbijeenkomsten geweest oa. hoe erf in te richten om erfafspoeling te voorkomen bij de fam. Alders in Overloon en stro onder maiskuil om perssappen te voorkomen bij de fam. Rijkers in Landhorst. Tevens is er een Brabantse subsidieregeling geweest.
  Wat de ingangsdatum van het activiteitenbesluit betreft: officieel is het nog steeds per 1/7. Maar daar geloof bijna niemand meer in. Data die nu vaak genoemd worden zijn: 1/9, 1/10 en 1/1/13.

 • Paulien van Beesten

  Over de ingang van het Activiteitenbesluit is een kamerbrief gestuurd, er moet nog gewacht worden op het advies van de Raad van State. Dat is 16 mei bekend gemaakt. Zie hier het bericht

  Maar het zit er aan te komen! Vanuit de Unie van Waterschappen heb ik gehoord dat het droge stof gehalte van het kuilvoer van belang gaat worden of er bepaalde voorzieningen nodig zijn of niet. Ik ben benieuw wat dat gaat inhouden. Zou zoiets elk jaar op nieuw bepaald moeten worden? Dat is toch eigenlijk niet mogelijk..

 • jstut

  Wetgeving tegen vervuiling is een goede zaak, maar het is wat apart dat als er een vracht mest ver genoeg op de akker ligt, zeg maar ook ver genoeg van een sloot dan is dit vaak toegestaan. Ik weet niet meer hoe het nu zit in de wet maar als je voorheen een betonplaat bij de ingang van de stal had waar de koeien naar binnen en naar buiten gaan kun je beter maar zorgen dat dit onder deel uitmaakte van de weiden, afspoeling was dan niet aan de orde, omdat het in de wet als weiden werd aangemerkt. Als er een draad om heen stond en het was afsluitbaar, dan is het in eens erf geworden voor de wet. En mocht er geen afspoeling plaats vinden. Ik weet niet of dit nog zo in de wet is. Overgens vind ik dat je als boer moet zorgen dat je je erf glad en schoon geveegt moet houden. Je moet altijd bedenken dat je als boer voedselproducent bent en je bedrijf het visitekaartje is voor de producten die je produceerd. Tegenwoordig zijn er handige veegmachines. En als je voor de gewoonte houdt dat je even een schop en een bezem, bij het uitkuilen of ander werkzaamheden waar bij gemorst kan worden, bij hand hebt kun je niet alleen schoonwerken maar ook veel voerverliezen voorkomen. Een klein beetje opletten en vaak weinig moeite, het is een zaak van discipline. Rendement bij zindelijkheid zal ik maar zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.