Wat vind jij ervan?

gerrit coppens
Panellid

waterkwaliteit onvoldoende

10

In de helft van de Nederlandse landbouwgebieden is de waterkwaliteit in sloten en beken onvoldoende. Dat is te wijten aan bemesting, concludeert de Unie van Waterschappen. Extra maatregelen zijn daarom nodig.

Het mestbeleid zorgde vanaf 1986 wel voor verbetering, maar niet genoeg. Die conclusies trekt de unie uit het onderzoek dat kennisinstituut Deltares in mei publiceerde.

Samen met de waterschappen verzamelde Deltares gegevens van 167 meetlocaties. De gekozen plekken liggen in waterlopen waar naast landbouw geen andere menselijke bronnen van meststoffen invloed hebben op de waterkwaliteit.

Stikstof en fosfor
Voor zowel stikstof als fosfor blijken de gemeten concentraties op ongeveer de helft van de locaties te hoog. In een ongunstig weerjaar voldoet slechts een kwart van de sloten en beken aan de milieu-eisen, stelt Deltares.

In de rapporten van het kennisinstituut wordt geconcludeerd dat het gevoerde mestbeleid effect heeft. Toch moet de waterkwaliteit verder verbeteren om aan de door waterschappen gehanteerde normen voor stikstof en fosfor te voldoen.

Extra maatregelen nodig
De waterschappen willen samen met de landbouwsector en de rijksoverheid aan de slag om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
Terug
Auteur:
Gertjan van der Wal

Dit soort berichten kunnen we niet gebruiken binnen de mest discussies die gevoerd (gaan) worden. Wat is een optie? Zolang er nog geld in de natuurpotten zit bloemetjes (en bijtjes) langs de slootranden?
Laatste reacties

 • rdronald

  Deze normen worden al elk jaar scherper , de teelten gaan erop achteruit, de kwaliteit van de natuur gaat erop achteruit en slootwater is geen drinkwater, de zuiveringsinstallaties maken het water toch zuiver of niet dan!

 • henk fledderus

  ik vraag me in eerste instantie af wie de normen set en als ze realisties en haalbaar zijn.
  Hoe ze aan 167 bronnen komen waar naast landbouw geen andere menselijke bronnen invloed hebben is me een beetje een raadsel. zijn boeren de enige die in de sloot pissen? stroomt water niet meer van a naar b? zijn dit bronnen waarbij geen mens in een kilometer omtrek bij het water kan komen. wat heb je 1 meetpunt per 300 km2 of zo.
  wordt er wel eens over de grens gekeken waar de zelfde europese regels gelden en niet / nouwlijks of anders nageleeft worden?. dat water komt niet in nederland en wordt in droge tijden niet terug gemalen?
  Hoe zit dat met bemesten. op de landbouw school probeerden de beste mensen mij eens te overtuigen dat voedingstoffen zich hechten aan klei en humes complexen...
  Minder bemesten - minder humes - minder vast houden - meer uitspoelen -Probleem - minder bemesten.
  nou in mijn ogen hoef je niet geniaal te zijn om te zien waar dit heen gaat.
  Is er iemand die mij kan vertellen hoeveel "publieke" wateren verreikt zijn met deze mineralen en wat de enormen schade is van deze verijking. Er ligt nog heeeeel veeeel wereld om nederland heen..

 • gerrit coppens
  Panellid

  Het lijkt mij ook moeilijk om een beekje te vinden waar geen menselijke invloed is geweest. Elk huisje, ook in het buitengebied, moet op het riool aangesloten zijn. Maar ik denk dat er hier en daar via de aanvoerslootjes best nog het een en ander in de beekjes terecht komt. Veel beekjes ontspringen in België of Duitsland, en net zoals Henk zegt, daar hanteert men andere normen. Indirect krijgen wij het wel op ons bord doordat vanwege 'de vervuiling' de regels voor ons strakker worden.

 • Aad Baars

  Inderdaad Gerrit , tenslotte hebben we hier in Nederland helemaal geen mestoverschot . Nu even serieus ! De waterqualiteit geeft een indicatie van de hoeveelheid gier die over de akkers verdeeld is.

 • Aad Baars

  Stel: Een Weerbaar gewas is in staat om fosforzuren en stikstofoxiden via het blad op te nemen! Dan is het uitrijden van gier echt onzinnig . Beter kunnen we kijken naar echte oplossingen voor het mestoverschot . Omzetten in een vergister tot digestaat bijvoorbeeld

 • Marcel

  Aad, Hoe denk je met digistaat het OS gehalte op peil te houden ? OS is zeer belangrijk in mijn beleving voor zowel vochtvasthouding als meststoffen

 • Aad Baars

  In mijn reactie heb ik het alleen over een betere oplossingen voor het mestoverschot. Digestaat zou een mooi exportproduct kunnen zijn . Op de nederlandse akkers is het OS gehalte over het algemeen hoog genoeg en met minimaal bemesten goed in stand te houden.

 • Marcel

  Hier in het Zuiden valt het toch niet mee om een behoorlijk OS gehalte te houden dit hoor ik ook van mensen die in de verkoop van oa. zaden etc. zitten. Ik hoor vanuit meerder sectoren dt het fosfaatgehalte al parten gaat spelen op diernivo oa. uitpuilende ogen bij melkkoeien en minder levensvatbare kalveren die geboren worden als ook in de zeugenhouerij waar dierenartesen zeggen dat het plafond al is bereikt.

 • Gerd-Jan

  5 meter langs sloten en greppels niet mesten, de rest wat meer. En je bent van het probleem af :P

 • Aad Baars

  Beste Marcel , Niet alleen de veehouders krijgen meer last van de hoge waarden aan stikstof,fosfaat en nitraat maar ook het gehalte aan bijv. nitraat in landbouwgewassen is te hoog Soms is alleen werken met Groenbemesters nog een optie . www.kennisakker.nl/.../teelthandleiding-groenbemesters-welke-groenbemester-de-beste-keuze

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.